Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(23. 11. 1996)


Problém č. 1574

Igor Jarmonov, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+11)


Problém č. 1575

Igor Jarmonov, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: 1574: b. Kf5, Db4, Vd8, Vh4, Sg1, Jc5, Jd7, Pc2, c4, f2 (10), č. Kd4, Va5, Ve2, Sb7, Ja1, Jb2, Pc3, c6, d5, e4, f7 (11) – mat 2. ťahom, 1575: b. Kf6, Df3, Va4, Vd2, Sg7, Jb7, Pb2, d6 (8), č. Kd4, Dd3, Vd1, Sc4, Se3, Jc3, Jg6 (7) – mat 3. ťahom.

Dvojťažka č. 1574 je klasická. Zaujímavá strategická trojťažka č. 1575 obsahuje tri analogické obrany, spočívajúce vo vzájomnom šachovaní čierneho a bieleho.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1560 (Sarkic a Meľničenko) z 5. októbra 1996. Zdanlivé hry 1...V:e4, V:d6, V:e7 2.d:c4, V:d6, J:e7, V:d7 mat. Zvodnosť 1.Vh4? hr. 2.d:c4 mat, 1...c:d3, Df1 2.c4, V:d4 mat, viazne na 1...Sg4! Rieši 1.Df7 hr. 2.D:e6 mat, 1...J~, Je3!, J:d6+!, J:e7! 2.d:c4, V:d4, V:d6, J:e7 mat. Zámena obrán (B. Moravčík, Banská Bystrica). Výborná dvojťažka (Ing. J. Karel, Praha). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1561 (Vincze) z 5. októbra 1996. Okrem autorovej intencie 1.Sa3 b4 2.Vb4 Kd6 3.Vb6 mat, 2...Kc5 3.Vc4 mat vychádza aj vedľajšie riešenie 1.f5 b4 2.Sf7 Kd7 3.Se8 mat, ktoré autor odstraňuje veľmi jednoducho pridaním čPf5. Skladby na indickú tému sú vždy pekné a zaujímavé. Táto trojťažka patrí k nim (A. Kalita, Bratislava). Chcelo by to ešte aspoň jeden indický variant (Ing. J. Karel, Praha). Okrem indickej témy v hlavnom riešení aj modelový mat vo vedľajšom riešení (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo nasledujúcim riešiteľom: I. Bandžuch, A. Brídzik, P. Filippi, O. Jančík – J. Minarovič, J. Kulik, J. Majerčák, L. Matoňák, J. Mudronček, B. Moravčík, I. Nagy, Ľ. Oravec a S. Vokál.

Riešenie problému č. 1562 (Kasár) z 12. októbra 1996. Zvodnosť 1.Dd1? hr. 2.Jg2 (A) mat, 1...J:f3 (b) 2.D:f3 mat, viazne na 1...S:e5! (a). Zvodnosť 1.Db5? hr. 2.Se3 (B) mat, 1...S:e5 (a) 2.D:e5 mat, viazne na 1...J:f3! (b). Rieši 1.D:d7 hr. 2.Je6 mat, 1...J:f3 (b), S:e5 (a) 2.Jg2 (A), S:e5 (B) mat. Pozoruhodný výkon od šestnásťročného začínajúceho autora (A. Kalita, Bratislava). Vyzretá práca s rutinným a motivačne analogickým prevedením tematickej hry – že by sa rodila nová osobnosť na slovenskom skladateľskom nebi? (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred