Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(12. 10. 1996)


 

Problém č. 1562

Miroslav Kasár, Slovensko

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+9)


Problém č. 1563

Igor Agapov, Jurij Gorbatenko a

Jevgenij Fomičev, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+14)Kontrolná notácia: 1562: b. Ka2, Da4, Ve5, Sd4, Jd8, Je1, Pd6, f2, f3 (9), č. Kf4, Sh8, Jd2, Pb7, c3, c4, d7, g6, h5 (9) – mat 2. ťahom, 1563: b. Kc8, Dc3, Vb4, Vc6, Sd7, Jb1, Jg4, Pc5, f5 (9), č. Kd5, Dh7, Vd2, Vg6, Sg7, Sg8, Jc1, Jh8, Pb5, c7, e3, e4, f4, h4 (14) – mat 3. ťahom.

Pôvodná dvojťažka č. 1562 od 16–ročného študenta Miroslava Kasára (nar. 22. 7. 1980) z Brezna je súčasne aj autorovou prvou skladbou. Okrem riešenia obsahuje aj dve tematické zvodnosti, v ktorých sa hrozby vyvracajú takými obranami, ktoré ich v riešení umožnia v recipročnom poradí (Hanneliusova téma). Výborná je strategická trojťažka č. 1563 od trojice ruských autorov, v ktorej je spracovaná v štyroch variantoch na rovnakom poli Nowotného téma (súčasné prerušenie pohyblivosti dvoch čiernych figúr rôzneho chodu ťahom bieleho kameňa na ich priesečník). Upozorňujme riešiteľov, že absenciu jedného tematického variantu budeme trestať stratou bodu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1544 (Vovnejko) z 10. augusta 1996. Zdanlivé hry 1...Da3, D:a2, Dc1, Dc2, D:c3, Db3 2.V:a3, Va3, V:c1, V:c2, S:c3, V:b3 mat. Rieši 1.Va3 hr. 2.Sc2(d3, e4, f5, g6, h7) mat, 1...Dc3, Dd4, De5, Df6, Dg7, D:h8 2.S:c3, S:d4, S:e5, S:f6, S:g7, D:h8 mat. Napriek čistej voľnej zámene piatich matov aj viacero nedostatkov – hlavne pasívna biela dáma a veľmi známa poúvodníková hra zo začiatku storočia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Vít Novák, Komenského sady 54, 018 51 Nová Dubnica.

Riešenie problému č. 1545 (Libiš) z 10. augusta 1996. 1.h3 hr. 2.Vh5+ K:f4 3.Vf5 mat (modelový) a ešte dva takéto maty: 1...Dd1(g1)2.Jd3+ V:d3 3.f4 mat, 1...Jg6+2.J:g6+ h:g6 3.f4 mat (1...Je6 2.J:e6 V:f2 3.Vb5 mat). Klasická trojťažka českej školy úlohovej s menej náročným obsahom (A. Kalita, Bratislava). Autor zvolil kompromis, kde modelové maty sú len vyústením inej tematiky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ján Vojtík, J. Jesenského 2316/E, 955 01 Topoľčany.

* Prvé tri miesta medzinárodných majstrovstiev ČR v riešení šachových skladieb v Brne 21. 9. 1996 obsadili reprezentanti SR v poradí: 1. B. Moravčík 69,5 b, 2. M. Kolčák 69 b, 3. M. Svrček 66 b.


Vzad << >> Vpred