Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(19. 10. 1996)


Problém č. 1564

Giorgio Mirri, Taliansko

a Ivan Garaj, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+10)


Problém č. 1565

Alexej Troickij, Rusko

V. cena

České slovo 1924

Biely vyhrá (5+5)Kontrolná notácia: 1564: b. Kb8, Vc5, Vg3, Sc8, Jb2, Jh4, Pb4, c3, c4, c6, f4 (11), č. Kd6, Vd2, Ve3, Sd3, Sh2, Pc2, e6, e7, f5, g7 (10) – mat 3. ťahom, 1565: b. Ke5, Ve2, Pa5, a6, g4 (5), č. Kh6, Vb4, Se7, Pe6, g5 (5) – biely začne a vynúti si výhru.

Spoločná strategická taliansko–slovenská trojťažka č. 1564 sa riešila nedávno v Bratislave na IV. otvorených medzinárodných majstrovstvách SR. Žiadne veľké problémy ani jednému účastníkovi nenarobila. Za kompletné riešenie utajenej štúdie č. 1565 na výhru možno získať 7 bodov, za neúplné riešenia však budeme už ako obvykle strhávať príslušné body. Veríme, že väčšina riešiteľov si s ňou ľahko poradí.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1546 (Bakcsi) zo 17. augusta 1996. Zvodnosť 1.c:d5? hr. 2.V8c4 (A) mat, viazne na 1...D:c8! Zvodnosť 1.e:d5? hr. 2.De4 (B) mat, viazne na 1...De8! Rieši 1.Sb1 hr. 2.Vd3 mat, 1..d:c4, d:e4, D:c8, D:e6+ 2.V8c4 (A), De4 (B), D:d5, J:e6 mat. Realizácia skôr schémy, ako témy, ale so zaujímavou geometriou využitia bielych polí matovej siete okolo čierneho kráľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ing. Dušan Veselý, Hodžova 53, 911 01 Trenčín.

Riešenie problému č. 1547 (Pauly) zo 17. augusta 1996. 1.Sb8 tempo, 1...e5 2.Vh7! e4 3.Vc7 K:h2 4.Vh7 mat, 1...e6 2.Ve7! e5 3.V:e5 K:h2 4.Vh5 mat, 1...e:f6 2.Vd4! f5 3.Vf4 K:h2 4.Vh4 mat. Trojnásobný súboj bielej veže s čiernym pešiakom o tempo s cieľom donútiť čierneho kráľa brať bieleho pešiaka h2 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Biela veža sa musí v treťom ťahu vždy postaviť na diagonálu b8–h2 a zároveň znemožniť ťah pôvodnému e–pešiakovi, aby v rozhodujúcom ťahu matovala dvojšachom – veľmi pekná skladba (M. Huba ml.,Veličná). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Peter Durst, Francisciho 20, 054 01 Levoča.

Riešenie problému č. 1548 (Pavlov) z 24. augusta 1996. Zdanlivé hry 1...Jb~, J:c5!, Jd6! 2.c6, V:c5, c:d6 mat. Rieši 1.Jd5 tempo, 1...Ka4, Kc6, Kc4 2.Jc3, Jd4, J:a3 mat. Voľná zámena matov typu Z–23–66 nielen podľa mena, ale aj motivačne (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Juraj Piecka, Textilná 8/20, 034 05 Ružomberok.


Vzad << >> Vpred