Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 7. 12. 1996)


Problém č. 1578

Jevgenij V. Fomičev, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)


Problém č. 1579

Jevgenij V. Fomičev, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: 1578: b. Kc1, De1, Ve4, Sb4, Sh7, Jb8, Pd2, e2, e3, f4 (10), č. Kd5, Ja3, Jc7, Pb5, c2, g3, g4, (7) – mat 2. ťahom, 1579: b. Kb3, Da5, Sh3, Jb2, Jf3, Pc2, c4, e2, g3 (9), č. Ke4, Df8, Vh6, Sh7, Je8, Pb4, d7, e3, e6, f6, h5 (11) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej dvojťažke č. 1578 je spracovaná klasická Dombrovskisova téma (hrozby dvoch tematických zvodností sa vyvracajú takými obranami, ktoré ich v riešení umožnia). V strategickej trojťažke č. 1579 možno objaviť bohatú hru čiernych kameňov. Obe skladby sú zároveň predposlednými dvoma súťažnými skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa končí v nasledujúcej rubrike. Zasielaciu lehotu posledných dvoch rubrík skracujeme na 13 dní a prosíme ju dodržať.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1565 (Troickij). K cieľu nevedie 1.K:e6? Sc5! 2.Kd5 Sg1! 3.Ve6+ Kg7 4.Ve7+ Kf6 5.a7 Vb5+ a čierny remizuje. Štúdiu preto rieši iba nasledujúci manéver: 1.a7! Vb5+ 2.K:e6 V:a5 3.Kf7! Sd6! (hrozilo 4.Vh2 mat) 4.Kg8 Se5! (opäť hrozilo 5.Ve6 mat) 5.V:e5! V:e5 6.a8V! Ve6 (hrozilo 7.Vh8 mat, pričom nešlo 6.a8D? Ve8+! 7.D:e8 pat) 7.Kf7 a biely vyhrá. Výborná strategická štúdia (A. Rázga, Bratislava). Okrem slabšej premeny bieleho pešiaka na vežu skôr biely diktuje čiernemu všetko, no hra je forsírovaná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prekrásna skladba, ktorá je ukážkou toho, že i kráľ je na šachovnici silná figúra (J. Hemala, Jalovec). Prekvapujúca forsírovaná štúdia s patovým chytákom (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Vynikajúca logická kombinácia s premenou na slabšiu figúru. (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 7 bodov, čo využili takmer všetci riešitelia.

Riešenie problému č. 1566 (Szwedowski) z 26. októbra 1996. Zvodnosť 1.Sg7? (A – priviazanie) hr. 2.Jf3 mat, 1...e5 (B – rozviazanie) 2.Vd5 (A) mat, 1...Jfd2, Jb2 2.Df2, c3 mat, viazne na 1...g1J! Rieši 1.Ka6 (B) hr. 2.Vc4 mat, 1...e5 (A) 2.Vd5 mat (1...Jfd2, Ja3 2.Se3, c3 mat). Zvodník priviaže čiernu dámu, úvodník kráľom šikovne odviaže bielu vežu, obrana e5 vo zvodnostnej fáze odviaže čiernu dámu, kým v skutočnej fáze naspäť priviaže bielu vežu (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred