Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 11. 1996)


Problém č. 1576

Vladimir Didenko, Ukrajina

a Ivan Garaj, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+8)


 

Problém č. 1577

Vladimir Didenko, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+7)Kontrolná notácia: 1576: b. Kg5, Dc6, Sg1, Je5, Jf2, Pb3 (6), č. Kd4, Va3, Sa1, Jc2, Pb5, e2, f4, g4 (8) – mat 2. ťahom, 1577: b. Ka1, Vd7, Sf7, Pb7, c2 (5), č. Ka4, Pa2, a3, a5, b4, b6, d6 (7) – mat 3. ťahom.

V spoločnej ukrajinsko–slovenskej pôvodnej dvojťažke č. 1576 vychádza po 1...K:e5 2.J:g4 mat a aj 2.Jd3 mat a po 1...Jb4 2.J2:g4 mat a aj 2.J2d3 mat. Po správnom úvodníku bude už všetko v najlepšom poriadku. Trojťahová mereditka č. 1577 obsahuje zámenu hier spracovanú formou tematickej zvodnosti a riešenia.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1563 (Agapov, Gorbatenko a Fomičev) z 12. októbra 1996. 1.K:c7 hr. 2.f6! V:f6 3.De5 mat, 2...S:f6 3.Vd6 mat, 1...Va2 2.Jf6+! V:f6 3.Dd4 mat, 2...S:f6 3.Vd6 mat, 1...Dh5 2.Vf6! V:f6 3.De5 mat, 2...S:f6 3.Sc6 mat, 1...Jf7 2.Df6! V:f6 3.Jc3 mat, 2...S:f6 3.Sc6 mat (1...Sd4 2.D:d4+ V:d4 3.Jc3 mat, 1...Ve6 2.S:e6+ S:e6 3.Vd6 mat). Výborná trojťažka, v ktorej sa ťažko v spleti variantov našli tie pravé (A. Kalita, Bratislava). Vynikajúce prerušenie pohyblivosti dvoch čiernych figúr štyrmi bielymi kameňmi na tom istom poli (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Riešiteľsky veľmi náročná práca (a skladateľsky asi tiež), kde antiduálový výber kameňa v druhom ťahu (i nakoniec skrytosť čiernych obrán) posúvajú úlohu do skupiny dvojfázových v zmysle: 1. fáza – s ťažkosťami vyriešiť, 2. fáza – znovu prehrať a vychutnať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1564 (Mirri a Garaj) z 19. októbra 1996. 1.Kb7 hr. 2.Vd5+ e:d5 3.c5 mat, 1...Se4 2.Vg6 Sf3 3.J:f5 mat, 2...S:c6+ 3.V:c6 mat, 1...Sf1(e2) 2.V:e3 Ve2 3.Vd3 mat, 2...e5 3.J:f5 mat. Obmedzovanie pôsobnosti vlastných figúr pri obranách v troch variantoch (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Tiché druhé ťahy bieleho, využitie viacerých cenných motivačných prvkov (prerušenie a väzba) sú nesporne klady práce, ktoré ani nenútia hľadať niektoré prvky zámeny hry po tematických druhých ťahoch bieleho (B. Moravčík, Banská Bystrica). Iba čierny strelec účinne bráni hrozbe (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Zaujímavé sú druhé ťahy bieleho, ktoré priamo neútočia, ale pripravujú maty (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred