Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 1. 1997)


 

Problém č. 1588

David P. Lynn, USA

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+9)


Problém č. 1589

Marian Wróbel, Poľsko

I.–II. cena

British Chess Magazine 1947

Mat 3. ťahom (10+8)Kontrolná notácia: 1588: b. Kd1, Dg5, Vc3, Ve1, Sd6, Sf3, Je4, Je7, Pb2, b4, c2, d3, f6 (13), č. Kd4, Dg8, Vc7, Vh4, Sc8, Jb6, Je5, Pf4, f5 (9) – mat 2. ťahom, 1589: b. Kh1, Vc4, Se6, Je2, Jg2, Pb5, d3, e3, f4, h6 (10), č. Kh3, Se5, Jg4, Pb6, c5, e7, g5, h7 (8) – mat 3. ťahom.

Pôvodná dvojťažka č. 1588 spoza "veľkej mláky" má aj zdanlivé hry, no klasický obsah úlohy vynikne až po správnom úvodníku. Trojťažka č. 1589 je spomienkou na nedožité 90. výročie narodenia vynikajúceho poľského šachového skladateľa a publicistu – Mariana Wróbela (1. 1. 1907 – 25. 4. 1960) – strýka Svätého otca, pápeža Jána Pavla II – vlastným menom Karola Wojtylu (nar. 18. 5. 1918), ktorý v mladosti pod jeho vplyvom zložil asi 10 šachových úloh. M. Wróbel uverejnil vyše 1000 skladieb (prevažne dvojťažiek a trojťažiek), pričom v albumoch FIDE získal 44 bodov, no udelenia titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu sa nedožil. V skladateľských turnajoch získal 430 vyznamenaní, z toho 88 prvých a ďalších cien. Je autorom troch kompozičných kníh. Č. 1589 bolo zaslúžene zaradené aj do retrospektívneho albumu FIDE 1945–55 a jasne naznačuje cestu, ktorou sa mala česká škola úlohová uberať.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1576 (Didenko a Garaj) z 30. novembra 1996. 1.b4 hr. 2.Dc5 mat, 1...K:e5, J:b4 2.J:g4, J2d3 mat (1...Vc3, Ke3 2.De4, Je4 mat). Vtipný nápad (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1577 (Didenko) z 30. novembra 1996. Zvodnosť 1.Vc7? tempo, 1...Kb5 2.Se8+ Ka6 3.b8J mat, 1...b3 2.Se8+ Kb4 3.c3 mat, 2...b5 3.Vc4 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Se8 tempo, 1...Kb5 2.Vc7+ Ka6 3.b8J mat, 1...b3 2.Vc7+ Kb4 3.c3 mat, 2...b5 3.Vc4 mat, 1...d5 2.V:d5 b5 3.S:b5 mat (1...b5 2.V:d6 b3 3.Vd4 mat). Pokus o českú modernu. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Vyšiel definitívny výsledok nášho 39. a 40. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek – Práca 1995 a podrobné propozície 43. a 44. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek – Práca 1997. Výsledok je určený najmä pre zahraničných autorov, no každý domáci záujemca ho tiež môže na požiadanie dostať.


Vzad << >> Vpred