Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 1. 1997)


Problém č. 1586

Hilding Fröberg, Švédsko

Originál pre Prácu









Mat 2. ťahom (8+9)


Problém č. 1587

Hilding Fröberg, Švédsko

Originál pre Prácu









Mat 3. ťahom (4+8)



Kontrolná notácia: 1586: b. Kh1, Dc3, Va7, Va8, Sa1, Jf4, Jg5, Pc7 (8), č. Kh8, Df7, Vb2, Sc1, Jg7, Jg8, Pe4, g6, h2 (9) – mat 2. ťahom, 1587: b. Ka8, Db7, Vd2, Sa3 (4), č. Ka1, Dh3, Se5, Jf3, Pa5, d3, e6, h4 (8) – mat 3. ťahom.

Obe dnešné skladby od známeho švédskeho autora Hildinga Fröberga (nar. 4. 8. 1918) sú zároveň aj prvými súťažnými skladbami nášho 43. a 44. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek – Práca 1997, ktorých propozície uverejňujeme nižšie. Dvojťažka č. 1586 je klasická a trojťažka č. 1587 je z českej kuchyne. Škoda len, že má trojitú hrozbu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.


Začína sa 43. a 44. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a trojťažiek – Práca 1997

Redakcia denníka Práca vypisuje na rok 1997 svoj 43. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a 44. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek. Téma turnaja dvojťažiek a trojťažiek je ľubovoľná. Rozhodcom turnaja dvojťažiek je majster FIDE v kompozičnom šachu, Zoltán Labai z Veľkého Kýru a turnaja trojťažiek majster FIDE v kompozičnom šachu, Štefan Sovík z Nitry. V každej kategórii udelia 4 ceny (500, 400, 300 a 200 Sk), 4 čestné uznania a 4 pochvalné zmienky. Skladby, vyhotovené na diagrame s presným riešením a adresou autora, treba zasielať najneskôr do 30. novembra 1997 na uvedenú adresu redakcie. Každý autor dostane výstrižok svojej úlohy, a tiež definitívny výsledok oboch turnajov, ktorý zverejníme koncom roka 1998. Prosíme vás už teraz o ich propagáciu.

Riešenie problému č. 1575 (Jarmonov) z 23. novembra 1996. 1.d7 (Vf1) hr. 2.d8D(V)+ Jd5+ 3.D(V):d5 mat, 1...Jd5+ 2.Ke6+! Jf6+ 3.Dd5 mat, 1...Je4+ 2.Kf5+! Jf6+ 3.De4 mat, 1...Sg5+ 2.K:g5+! Je5 3.D:d3 mat, 1...Je5 2.d8D(V)+ Jd7+ 3.Ke7 mat. Zmnoženie viacerých hodnotných motívov vždy poteší (B. Moravčík, Banská Bystrica). Šachové pästiarstvo, v ktorom biely vyhral na body (A. Kalita, Bratislava). Okatý úvodník i dvojitá hrozba, ale aj zaujímavé šachy a kontrašachy s nadmernou aktivitou bieleho kráľa v troch variantoch (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred