Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 8. 1975)


Problém č. 79

Henry D'Oyly Bernard

I. cena

The Chess Amateur 1918

Mat 2. ťahomRiešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 73 vyhrávajú: E. Formánek z Ostravy, Juraj Hronček z Detvy a Gustáv Pekár z Tisovca.

Riešenie problému č. 76 (Promislo): Zdanlivé hry v pozícii "biely na ťahu": 1...Jd6~ 2.Dd5 mat, 1...Jb6~ 2.Dc8 mat, 1...Jd7 2.Dg8 mat, riešenie 1.Dc7 tempo 1...Jd6~ 2.d5 mat, 1...Jb6~ 2.Dc8 mat, 1...Jd7 2.Dc4 mat. Predĺžená obrana jazdca v oboch fázach a zámena dvoch matov, pričom – čo je skutočne mimoriadne – vo všetkých variantoch sa uplatní poloväzba.

Téma "biely na ťahu" predpisuje, aby na každý ťah čierneho zo základného postavenia bol pripravený mat. Dvadsiate roky tohto storočia boli azda kulminačným obdobím tejto príťažlivej témy, ale stretneme sa s ňou občas aj dnes. A ak sa už zaoberáme históriou dvojťažiek s poloväzbou, treba uviesť ešte jedinú slávnu úlohu, v ktorej je spojená poloväzba s témou "biely na ťahu". Vidíme ju na dnešnom diagrame a zdanlivé hry sú tieto: 1...Jc5~ 2.c4 mat, 1...Je4 2.Df7 mat, 1...Sb5~ 2.c4 mat, 1...Sc4 2.e4 mat (a netematické 1...Sa7~, Jg8~, Vd3~ 2.Jb6, Je7, Dd4 mat). Čo sa zamení po úvodníku?

* V dňoch 19.–21. septembra t. r. sa uskutoční v Komárne šachový festival, na ktorého programe bude simultánka veľmajstra Filipa a bleskové riešiteľské a skladateľské súťaže. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adresu Andrej Ančin, Steinerova 34, 945 01 Komárno.


Vzad <<  >> Vpred