Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 10. 1975)


Problém č. 78

Pavol Jankovič a Bedrich Formánek

480 Szachy 11. 1965

Biely remizujeRiešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 5, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 72 vyhrávajú: Vojtech Jaroš zo Šale a Peter Mojžiš z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 75 (Ančin): Prvý variant riešenia, ako aj časť druhého sme uverejnili pri diagrame, záver je tento: 10.g6! Kf6 11.Kb3 Jf3 12.Kc4 Je5+ 13.K:c5 J:g6 14.J:g6 K:g6 15.Kb6 Kf5 16.K:a6 Kf4 17.Kb6 Kg3 18.a4 K:h3 19.a5 Kg3 20.a6 a vyhrá.

V našom seriáli o tvorbe slovenských skladateľov štúdií dnes pokračujeme dielom dvojice autorov, ktoré má zaujímavú históriu. So záverečným nápadom (ku ktorému sa iste prepracujú naši riešitelia), prišiel známy skladateľ z Kocihy pri Rimavskej Sobote, Pavol Jankovič a "predohru" k nemu vytvoril druhý autor. Štúdia konkurovala na turnaji poľského mesačníka, bola však označená ako neriešiteľná a nezískala preto nijaké vyznamenanie. Rozhodcovia preboru ČSSR ju však "rehabilitovali" a udelili jej dokonca 13. miesto. Redaktor štúdiovej časti Szachov sa autorom ospravedlnil, ale my musíme povedať, že situácia ani dnes nie je na 100 % jasná, čo súvisí s jedným podvariantom, v ktorom jazdec bojuje proti dvom strelcom. Ale to sme už niečo prezradili...


Vzad <<  >> Vpred