Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 8. 1975)


Problém č. 77

Leonid I. Kubbel

Národní listy 1909

Mat 2. ťahomRiešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 71 vyhrávajú: Tomáš Laja z Kalinkova, Vojtech Pócsik z Veľkého Cetína a Mikuláš Zbur z Humenného.

Riešenie problému č. 74 (Havel): 1.Jb3 tempo 1...Ka4, a4, Kc6 2.D:a5, Db7, Da6 mat. Uvedené tri maty sú modelové (t. j. každé pole okolo čierneho kráľa je mu nedostupné z jediného dôvodu a na mate sa podieľajú všetky biele figúry s možnou výnimkou kráľa). Mat vo variante 1...Kb4 2.D:a5 nie je modelový, lebo pole c5 je napadnuté dvojite: dámou aj jazdcom.

Meno Leonida Ivanoviča Kubbela znamená v šachovej skladbe azda to, čo Čajkovského v hudbe a Repina v maliarstve. Je to klasik ruského a sovietskeho kompozičného šachu. Narodil sa v Petrohrade 25. 12. 1891 (jeho otec bol Lotyš), prvotinu uverejnil už ako 12–ročný 19. 6. 1904 a len za prvých 8 rokov tvorby uverejnil neuveriteľné množstvo skladieb: 1200! Toto "tempo" neskôr síce trochu pokleslo, ale zato sa stále dvíhala úroveň. Keď Kubbel zomrel – bolo to v strašnej situácii obliehaného Leningradu, 18. 4. 1942 – zanechal po sebe okolo 2800 skladieb a z toho niekoľko sto majstrovskej úrovne. "Pracoval vo všetkých oblastiach od dvojťažiek a trojťažiek cez mnohoťažky a štúdie až k rozličným žánrom exošachu. A vo veľkej obľube mal aj miniatúrky.

Ako vidno, prispieval aj do českých časopisov a rád sa prispôsobil vkusu predstaviteľov českej školy – preto aj v tejto úlohe nájdeme zaujímavé modelové maty.


Vzad <<  >> Vpred