Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 9. 1975)


Problém č. 81

Henri Weenink

Op de Hoogte 1918

Biely vyhráRiešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 75 vyhráva Jozef Pinter z Bratislavy.

Riešenie problému č. 78 (Jankovič a Formánek): Ihneď 1.f6? nevyjde pre 1...K:g6 2.f7 Sh4+ 3.Ke8 S:b3 4.f8J+ Kg7 a čierny vyhrá. Preto najprv 1.f4! S:f4 a až teraz 2.f6 K:g6 3.f7 Sg5+ 4.Ke8 S:b3 5.f8J+ Kg7 6.Je6+ S:e6 pat! Otázka je, čo sa stane po ťahu 5...Kh6 – autori dúfajú, že v danej pozícii dvaja strelci proti samému jazdcovi nevyhrajú...

V našom štúdiovom seriáli pokračujeme oddnes so zmenenou témou. Budeme uverejňovať nie zložité miniatúrne štúdie rozličných autorov, také, ktoré sa budú iste páčiť našim riešiteľom. Vychádzame pritom zo známeho paradoxu: súčasný štúdiový šach je širokému okruhu šachistov súčasne najbližší (lebo v partii majú šachisti rovnaký cieľ), aj najvzdialenejší (lebo pochopiť vrcholné diela si vyžaduje hlboké znalosti z teórie koncoviek). Čo môže štúdiovú tvorbu sprístupniť lepšie ako jednoduché, názorné a zaujímavé príklady, ktorým každý ľahko (alebo aspoň pomerne ľahko) porozumie? – Pravda, ani na tvorbu slovenských autorov nezabudneme a občas sa k nej vrátime.

Dnes sme vybrali skladbu známeho holandského autora (a kompozičného historika), ktorá má dve pointy: v druhom a v záverečnom štvrtom ťahu bieleho. Kto ju vyrieši?


Vzad <<  >> Vpred