Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 7. 1975)


Problém č. 75

Andrej Ančin

85 Čs. šach 9. 1963

Biely vyhráRiešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihu za riešenie problému č. 69 vyhráva Emil Bazela z Bratislavy–Vajnor.

Riešenie problému č. 72 (Kováč): 1.Sf3+ Ke5 2.Jc6+ Kf5 3.Jd4+ Ke5 4.Jf7+ Kf4 5.Je6+ K:f3 6.J:c5 a vyhrá.

Ďalším slovenským šachovým skladateľom, ktorý sa už pokúsil o štúdiu, je výborný úlohár (medziiným majster ČSSR v skladbe trojťažiek) a známy praktický šachista a funkcionár z Komárna, Andrej Ančin. Nepoznáme históriu vzniku jeho štúdie na dnešnom diagrame, ale je dosť pravdepodobné, že svoj pôvod má v partii. Je to vlastne koncovka, ale veľmi presná a náročná, takže opäť sa uchýlime k pomoci našim riešiteľom a prezradíme časť jej riešenia: 1.a3 a5 2.a4 Jd4 3.J:c5! (3.J:g5? Jc2+ 4.Kd2 Jd4 5.Kd3 Kf4 6.Je4 Je6 7.g5 Kf3!) 3...Jc2+ 4.Kd2 Jd4 (4...Jb4 5.Jd3+!) 5.Kd3 Jf3 (5...Jc6 6.Ke3 Jb4 7.Jd3+!) 6.Ke3 Jg1 7.Jd3+ Ke6 8.Kf2 J:h3+ 9.Kg2 Jf4+ 10.J:f4 a vyhrá, druhý variant 1...Jd4 2.J:g5 (2.J:c5? Jc2+ 3.Kd2 J:a3 4.Kd3 a5!) 2...Jc2+ 3.Kd3! (3.Kd2? Jd4 4.Kd3 Kf4 5.Je4 Je6 6.g5 Kf3!) 3...Je1+ 4.Kc3 Jg2 5.Kb3 Je1 6.Ka4 Kd4 7.Je6+ K:c4 8.g5 Kd5 9.Jf4+! Ke5 – a teraz dávame riešiteľom otázku, ako majú pokračovať.

* Pred niekoľkými týždňami vydal SÚV ČSZTV už siedmy "metodický list" kompozičného šachu, obsahujúci výsledky 6 slovenských súťaží z rokov 1970–1974. Zaujímavú 20–stranovú brožúrku s vyše 50 komentovanými problémami môžete si objednať aj na adrese našej redakcie.


Vzad <<  >> Vpred