Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 6. 1977)


Úloha č. 23

Čestmír Bára, Jackov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (12–6)Kontrolná notácia: b. Ka8, Se3, Sf1, Je8, Jh2, Pb3, c7, d2, d4, d5, f5, g7 (12), č. Ke4, Ve6, Pd3, d6, f6, h5 (6). Úloha má jednu zvodnosť so zámenou matov.


Riešenie problému č. 18 od Ota Mihalča z Košíc. b. Kd7, Vh3, Sd1, Sg7, Ja4, Jg6 (6), č. Kd5, Vh6, Sd6, Ja2, Pc4, c7, d4, e4, h5 (9): 1.Vh3-d3 s hrozbou 2.Vd3:d4 mat, 1...c4:d3 2.Sd1-b3 mat, 1...e4:d3 2.Sd1-f3 mat, 1...c7-c5 2.Ja4-b6 mat, 1...Sd6-e5 2.Jg6-e7 mat, 1...Sd6-c5 2.Jg6-f4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

V. Pipta (Trebišov) 16 bodov. J. Fábry (Poprad), Ján Krištofóry (Iliašovce) a L. Matoňák (Poprad) po 15 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 14 bodov. J. Skokan (Spišská Teplica) 13 bodov. Stanislav Bandžuch a Imrich Bandžuch (obaja Spišské Vlachy), T. Horváth (Valaliky), J. Fabiny (Bindt) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 11 bodov. M. Slovinský (Smolnícka Huta) 10 bodov. Š. Halaj (Drienovec) 9 bodov. J. Heligman (Mária Huta) 8 bodov. M. Badzíková (Hrabušice), Ondrej Krištofóry (Iliašovce) a Ing. P. Matta (Beniakovce) po 6 bodov. M. Hudý (Valaliky), J. Ivanoc (Milhostov), Z. Majlath (Mária Huta), J. Majerčák (Tatranská Lomnica), Ľ. Murín (Prešov) a O. Mihalčo (Košice) po 4 body. S. Babela (Prešov), J. Fedor (Jaklovce), I. Kiss (Kežmarok), J. Kovalič (Spišská Nová Ves) a M. Varga (Trebišov) po 2 body.


Odkaz redakcie

Ján Kovalič, Spišská Nová Ves: Vo vašej dvojťažke (úloha č. 20) vedome sme pridali na poli f6 bieleho pešiaka, aby bol vylúčený škodlivý duál vo variante, ktorú vy uvádzate. Mali sme vás snáď na to upozorniť, ale tým by bolo prezradené vlastné riešenie.


Vzad <<  >> Vpred