Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(17.5.2014)


Skladba č. 745

Henry Wald Bettmann

Pittsburg Gaz. Times 1915

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kh8 De3 Vh6 Sg3 Jf6 (5), č. Kf7 Pe7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 744 (Lebedev): Zdanlivé hry 1...Jd5 (Jb5, Ja6) 2.Da6 mat, 1...Jb6 2.Dc3 mat, riešenie 1.Dd4 hrozí 2.Db4 mat, 1...Jd5 2.Dc5 mat, 1...Jb5 2.Jac6 mat, 1...Ja6 2.Jbc6 mat (1...Jb6 nebráni). Jeden zdanlivý mat sa zamenil na tri maty. Za zmienku stojí ešte "malá" zvodnosť 1.Jd7? s hrozbou 2.Da1 mat, zámenou matu 1...Jb6 2.D:b6 mat a vyvrátením 1...Jb5! (ff)


Vzad <<  >> Vpred