Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 6. 1985)


Problém č. 1098 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 3. ťahom (13–9)Kontrolná notácia: b. Kh3, Vg4, Se5, Sg8, Jb5, Jh1, Pd2, d7, e2, e6, f6, g5, h6 (13), č. Kf5, Dc1, Vd1, Jf8, Pd5, d6, g3, h2, h7 (9), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Skúsený autor z Bardejovského okresu zaslal tentoraz kvalitnú trojťažku. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Jedného zo správnych riešiteľov dnešného a budúceho problému odmeníme knihou.


Riešenie problému č. 1090 (B. Idunk): Z dvoch "spartakiádnych" problémov bol tento určite ľahší. Nájsť však úvodník tejto vzdušnej skladby nebolo jednoduché. 1.Ja5! tempo, 1...K:a5, K:c5, b:a5, b:c5, b5 2.Sc3, Sf8, Ja6, Jc6, Dc3 mat. Prekrásna tempovka s pestrými matmi. Skladbu vhodne obohacuje aj zaujímavý úvodník. Obsah práce pôsobí celkom harmonicky. Aj keď problém bol nesúťažný, veríme, že si s ním riešitelia poradili.


Riešenie problému č. 1091 (M. Havel): Riešiteľsky ťažký úvodník 1.Sa1! vytvára krátku hrozbu 2.Dc3 mat. 1...Sd3 2.Dd4 Kc1 (Ke1) 3.Db2 (Dc3) mat, 1...Ke3 2.De5 Kd2 3.Dc3 mat, 1...Sc2 2.Db2 Ke3 3.Dd4 mat. Typická česká skladba s echom a maximálnou ekonómiou. Základný motív z tejto práce sa stal prapredchodcom mnohých neskorších úloh.


Skladateľské súťaže

Švajčiarsky časopis "Schweizer Schachmagazin" vypísal na rok 1985 ročné turnaje v štyroch oddeleniach:

- dvojťažky (rozhodca: Claude Wiedenhoff, Francúzsko),

- trojťažky a mnohoťažky (rozhodca: dr. Hans-Peter Rehm, NSR),

- samomaty (rozhodca: Paul Valois, Veľká Británia),

- pomocné maty (rozhodca: Ing. Victor Cuciuc, Rumunsko).

Skladby treba zasielať na adresu: Garen Yacoubian, case postale 188, CH-1211 Genéve-17 (Švajčiarsko).

Časopis "Kommunist" vypísal pri príležitosti 25. výročia letu J. Gagarina turnaj štúdií. Udelené budú tri ceny čestné uznania a pochvalné zmienky. Rozhodcami súťaže sú D. Gurgenidze a A. Chait. Štúdie treba zasielať v troch exemplároch na adresu: Redakcia "Kommunist", Volžskaja 28, 410601 Saratov, ZSSR, najneskôr do 1. 7. 1985.


Vzad <<  >> Vpred