Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(2.1.2002)Skladba č. 139Michail Barulin

I. cena

Il problema 1932

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia diagramu: b. Kf7 Db8 Vd8 Vh3 Sh7 Sh8 Jb4 Jf5 Pa3 (9), č. Kc4 Sa2 Ja7 Jf6 Pa5 c5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Moskovčan Michail Barulin (19. októbra 1897 – 23. mája 1943) patril vo svojej dobe k elite sovietskych šachových skladateľov. Je autorom okolo 250 skladieb, prevažnou väčšinou dvojťažiek, osobitne treba spomenúť jeho prínos do tzv. bielych kombinácií. Bol aj významným redaktorom a funkcionárom. Stal sa obeťou represií stalinského obdobia.

Riešenie šachovej skladby: 1.Jd5 hrozí 2.Vc3 mat, 1...Jd7, Je4, J:d5, Jb5 2.Jfe3, Jde3, Jd6, Jb6 mat. Klasická strategická dvojťažka s typickým využívaním odcláňania a zacláňania bielych figúr (Vd8, Vh3, Sh7, Sh8) v prvých dvoch variantoch.


Vzad <<  >> Vpred