Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.2.1995)


Problém č. 2812 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2813 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaRecipročná zámena

Dvojťažka mladého Miroslava Bradu obsahuje pekné zdanlivé hry s využitím väzby pešiakov: 1...Kd4, Kf6 2.Jc6, Sc3 mat – čo a ako sa zmení po úvodníku? V jednoduchom pomocnom mate si treba všimnúť najmä maty: oba sú modelové. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat. (Kontrolná notácia diagramov: 2812 b. Kh6 Dd8 Va6 Vc2 Sd2 Sf3 Jc8 Je7 Pb4 c5 e2 f2 g6 (13), č. Ke5 Se8 Pa7 d7 e6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2813 b. Ke2 Se7 Je4 Ph4 (4), č. Kf5 Pf7 g6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2799 a 2800 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Milan Jurkovský, Čapajevova 37, 080 01 Prešov a Jaroslav Podmajerský, Majeričky 217, 906 41 Podbranč.

Riešenie problému č. 2806 (Vicén): Zvodnosť 1.f:e3? hrozí 2.Df4 mat, 1...Df2, V:e3 2.V:d5, Jd7 mat, 1...V:e4!, riešenie 1.J:d5 hrozí 2.Df4 mat, 1...D:f2, V:e4, V:d5, K:e4 2.Jf6, Df6, Dd6, Df4 mat. Jedna zámena matu (po 1...Df2) a ďalšie voľné zámeny variantov. Za zmienku stojí nezamýšľaná zámena po 1.S:d3? (hrozí 2.Jd7 mat) V:e4 2.V:d5 mat (1...D:b5!).

Riešenie problému č. 2807 (Fasher): a) 1.Vc3 e4 2.Kd4 d3 3.Se3 V:d5 mat, b) 1.Sf3 V:d5+ 2.Ke4 d4 3.Vd3 Ve5 mat. Dokonalé farebné echové maty s blokovaním dvoch polí. Najlepší pomocný mat autora v našej rubrike.


* * *

Dve vidličky

1. Kasparov 8,5 (z 11), 2.-3. Jusupov (Nemecko!) a Širov (Lotyšsko) 7, 4.-5. Korčnoj (Švajčiarsko) a Lautier (Francúzsko) 6,5 – také bolo poradie na čele minuloročného turnaja 16. kategórie vo švajčiarskom Horgene. Majster sveta PCA všetkých presvedčil, že je stále veľmi silný a oboch najväčších súperov porazil, pritom Širova mimoriadnou, hoci azda nie stopercentnou obeťou kvality. V pozícii b. Ke1 Dd1 Vb4 Vh1 Sf1 Jc2 Jd5 Pb2 c3 e4 f2 g2 h2 (13), č. Ke8 Dd8 Va8 Vh8 Sb7 Sf6 Jc5 Pa6 d6 e5 f7 g7 h7 (13) zahral 17.V:b7!! J:b7 18.b4 Sg5 19.Ja3 0-0 20.Jc4 a5 21.Sd3 a:b4 22.c:b4 Db8 (tu bolo asi lepšie 22...Va7) 23.h4! Sh6 24.Jcb6 Va2 25.0-0 Vd2 26.Df3 Da7 27.Jd7 Jd8? (vrátenie kvality je rozhodujúca chyba: po 27...Va8! by bol čierny možno aj vyhral) 28.J:f8 K:f8 29.b5! Da3? (vedie už k rýchlej pohrome) 30.Df5! Ke8 31.Sc4 Vc2 32.D:h7 V:c4 33.Dg8+ Kd7 34.Jb6+ Ke7 35.J:c4 Dc5 36.Va1 Dd4 37.Va3 Sc1 38.Je3 s hrozbou 39.Jf5+ a čierny sa vzdal. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred