Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 4. 1958)


Úloha č. 5

Jurij Beľakin

Šachmaty v SSSR (3/9) 1953

Mat 12. ťahom (8–6)Kontrolná notácia. Biely: Kh4, Sf6, Jg3, Pa2, c5, e2, e5, h5 (8). Čierny: Kf4, Pa3, c7, e3, e6, h7 (6), mat 12. ťahom (za správne riešenie 5 bodov).


Riešiteľská súťaž

Mnohoťahové úlohy obyčajne vzbudzujú hrôzu medzi riešiteľmi. Môžeme však našich riešiteľov ubezpečiť, že táto úloha nie je o nič ťažšia než priemerná trojťažka. Riešiteľom ešte prezradíme, že 11 ťahov z dvanástich vykonáva biely strelec.

Riešenie pošlite do 14 dní na adresu "Východoslovenských novín", Košice, Šmeralova ul. č. 18. Korešpondenčný lístok označte heslom "Šachová súťaž". Najlepších riešiteľov odmeníme vecnými cenami.


Riešenie z 12. čísla VN

Úloha č. 3

L. I. Zagorujko - Biely: Kh6, De7, Vd8, Vc3, Sb4, Sc6, Jb2, Jc7, Pd5 (9). Čierny: Kd4, Db3, Va5, Sa7, Sh5, Jc2, Jg1, Pa4, e3, g4 (10), mat 3. ťahom (5 bodov).

1.Kg5!! hrozí 2.Df6+ Ke4 3.Df4 mat,

1...V:d5+ 2.Kh6!! Vd6+ 3.Df6 mat,

1...D:d5+ 2.Kf6 Dd6+ 3.Je6 mat,

1...Jf3+ 2.Kf4 Sf7 3.De4 mat,

1...Jh3+ 2.Kf6 ľub. 3.De5 mat.

Prekvapujúci úvodník s pekným rozlíšením hier. Kráľ vstupuje do štvornásobného šachu.


Vzad <<  >> Vpred