Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 4. 1958)


Úloha č. 7

Otar Tabidze

II. cena

Grusinisches Turnier 1947

Mat 3. ťahom (9–7)Kontrolná notácia. Biely: Kd7, Db1, Va4, Sb4, Sd5, Jb3, Pc5, d3, e6 (9). Čierny: Kb8, Vh2, Sh8, Pb7, e7, f7, g5 (7), mat 3. ťahom (za správne riešenie 4 body). Vtipná kombinácia, okrášlená geometrickými motívmi.


Riešiteľská súťaž

Riešenie pošlite do 14 dní na adresu "Východoslovenských novín", Košice, Šmeralova ul. č. 18. Korešpondenčný lístok označte heslom "Šachová súťaž". Najlepších riešiteľov odmeníme vecnými cenami.


Riešenie zo 14. čísla VN

Úloha č. 5

J. Beľakin - Biely: Kh4, Sf6, Jg3, Pa2, c5, e2, e5, h5 (8). Čierny: Kf4, Pa3, c7, e3, e6, h7 (6), mat 12. ťahom (5 bodov).

1.Sh8!! c6 2.Sg7 h6 3.Kh3! Kg5 4.Sf8 Kf4 5.Sd6 Kg5 6.Sb8!! Kf4 7.Sc7 Kg5 8.Sa5 Kf4 9.Sc3 Kg5 10.Sa1!! Kf4 11.Sd4 Kg5 12.S:e3 mat.

Kombinácia je spracovaná originálnym spôsobom.


Vyžrebovanie III. kola

Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme po každom kole jedného výhercu, ktorý dostane jednu šachovú knihu.

V treťom kole sa šťastie usmialo na P. Lamparta zo Sabinova.


Vedie: M. Vernarec


Vzad <<  >> Vpred