Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(1. 5. 1958)


Úloha č. 8

Alexandr Guľajev

I. cena

Šachmaty v SSSR 1946

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia. Biely: Kf1, Db3, Ve1, Ve8, Sd6, Jd3, Jf7 (7). Čierny: Kf3, Db7, Va1, Sc1, Sd5, Jh3, Pc2, d4, g4 (9), biely dá mat 2. ťahom (za správne riešenie 2 body). Obranné ťahy čierneho a matujúceho ťahy bieleho vytvárajú pekné geometrické obrazce.


Riešiteľská súťaž

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu "Východoslovenských novín", Košice, Šmeralova ul. č. 18. Korešpondenčný lístok označte heslom "Šachová súťaž".


Riešenie z 15. čísla VN

Úloha č. 6

L. I. Kubbeľ - Biely: Kb1, Df5, Jg4 (3). Čierny: Kh3, De7, Jc5, Pa4, c6 (5), biely ťahá a vyhrá (za správne riešenie 3 body).

1.Je3+ Kg3! 2.Dg4+ Kf2 3.Df4+ Ke2 (Ke1) 4.Df1+ Kd2 5.Dd1+ Kc3 6.Dc2+ Kb4 (Kd4 7.f5+ a vzdal). 7.Db2+ Jb3! 8.Da3+!! K:a3 (na Ka5 príde 9.D:e7 a biely vyhral). 9.Jc2 mat. Prekvapujúca obeť dámy v 8. ťahu.


Vedie: M. Vernarec


Vzad <<  >> Vpred