Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 4. 1958)


Úloha č. 6

Leonid I. Kubbeľ

150 šachových štúdií (150) 1925

Biely ťahá a vyhrá (3–5)Kontrolná notácia. Biely: Kb1, Df5, Jg4 (3). Čierny: Kh3, De7, Jc5, Pa4, c6 (5), biely ťahá a vyhrá (3 body). Zaujímavý pochod čierneho kráľa.

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu redakcie - Košice, Šmeralova ul. č. 18. Korešpondenčný lístok označte heslom "Šachová súťaž". Najlepších 30 riešiteľov odmeníme vecnými cenami.


Riešiteľská súťaž


Riešenie z 11. a 13. čísla VN

Úloha č. 4

L. I. Zagorujko - Biely: Ka8, Db4, Ve7, Sb8, Se8, Jd4 (6). Čierny: Kd5, Vc1, Vf1, Sh1, Je1, Jg4, Pa6 (7), mat 2. ťahom (3 body).

1.Je2!!! Úloha má dve cenné zvodnosti.

Prvá zvodnosť 1.Jh3? (hrozí 2.Dd4 mat) na obrany 1...Jc2 a Jf3 vychádzajú teraz maty 2.Dc5 a 2.De4. Tento pokus nevychádza pre 1...Vf4! a niet matu.

Druhá zvodnosť 1.Je6? má hry 1...Jc2 2.Jc7 mat, 1...Jf3 2.Jf4 mat, viazne však na 1...Vc4!.

V riešení 1.Je2!!! s hrozbou 2.Dd4 mat a po horeuvedených obranách objavia sa opäť nové maty: 1...Jc2 2.Jc3 mat, 1...Jf3 2.Jf4 mat.

Obdivuhodné spracovanie zámeny matov v zdanlivom i v skutočnom riešení. Úloha vyniká dokonalou formou, všetky figúry sú maximálne využité. Jedinečná skladba.


Úloha č. 2

G. P. Golubev - Biely: Ka6, Da3, Vg6, Sg4, Sh4, Jb5, Jf6, Pf7 (8). Čierny: Ke5, Vh3, Sf1, Sf8, Jc8, Pa5, c4, f4 (8), mat 2. ťahom (2 body).

1.Vh6! s hrozbou 2.Vh5 mat, 1...Je7 2.Dd6 mat, 1...Jd6 2.Dc5 mat, 1...f3 2.De3 mat.

Autor tu spracoval zaujímavý geometrický námet: čierne figúry prichádzajú v ústrety bielym.

(Poznámka: pôvodne sa za autora tejto skladby označil sám redaktor M. Vernarec, ale zistilo sa, že autorom bol o niečo skôr Georgij P. Golubev, VI. cena, Večerňaja Moskva 1932)


Vyžrebovanie I. a II. kola

Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme po každom kole jedného výhercu, ktorý dostane jednu šachovú knihu.

V prvom kole sa šťastie usmialo na G. Spišiaka zo Sečoviec, v druhom kole na J. Jaklovského z Poproča.


Vzad <<  >> Vpred