Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 5. 1958)


Úloha č. 9

Konstantin G. Gavrilov

II. cena

Op de Hoogte 1909

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia. Biely: Kh8, Db8, Vb5, Vg7, Sd8, Sh7, Ja6, Jh3, Pg2 (9). Čierny: Ke6, Vg4, Jc4, Pd7, e5, f7, g3, g5 (8), mat 2. ťahom (3 body).


Riešiteľská súťaž

Vynikajúci ruský úlohár Konstantin Gavrilov (1864-1942) priniesol nové myšlienky v oblasti strategickej dvojťažky. Na ukážku jeho tvorby prinášame pekné spracovanie blokovania polí okolo čierneho kráľa pešiakmi.

Je to predposledná úloha I. riešiteľskej súťaže o vecné ceny, ktorú sme vypísali v 10. čísle "Východoslovenských novín".

Riešenie s označením "Šachová súťaž" zašlite do 14 dní na adresu "Východoslovenských novín", Košice, Šmeralova ul. č. 18.


Riešenie z čísla 16. VN

Úloha č. 7

O. Tabidze - Biely: Kd7, Db1, Va4, Sb4, Sd5, Jb3, Pc5, d3, e6 (9). Čierny: Kb8, Vh2, Sh8, Pb7, e7, f7, g5 (7), mat 3. ťahom (4 body).

1.Jc1!! hrozí 2.Sa5! 1...Sb2! 2.Da2!! Sa3 3.D:h2 mat, 1...Vb2! 2.Da1!! Va2 3.D:h8 mat. Úloha má celý rad pekných zvodností.


Vyžrebovanie IV. a V. kola

Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme po každom kole jedného výhercu, ktorý dostane jednu šachovú knihu.

Vo štvrtom kole sa šťastie usmialo na prof. E. Marčákovú z Košíc, v piatom kole na J. Servu z Krompách.

Vyžrebovanie so koná každý utorok o 18. hod. v šachovom stredisku Jednoty-Košice v Petrovovom sade.


Vedie: M. Vernarec


Vzad <<  >> Vpred