Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 6. 1958)


Výsledky prvej riešiteľskej šachovej súťaže

Naša prvá riešiteľská šachová súťaž, ktorá patrí medzi najväčšie v ČSR, vzbudila u čitateľov-šachistov veľký záujem. Súťaže sa zúčastnilo 165 riešiteľov, ktorí riešili: 5 dvojťažky, 2 troj, 1 štyr, 1 dvanásťťažku a 1 štúdiu, celkom teda 10 šachových problémov.

Všetky úlohy správne a úplne rozriešilo 10 riešiteľov, ktorí dosiahli úplný počet bodov 34. Keďže môžeme odmeniť iba prvých štyroch súťažiacich šachovými hodinami, musíme výhercov vyžrebovať.

V rámci pléna krajskej šachovej sekcie v Košiciach dňa 21. júna ktoré začne o 14.30 hod. v šachovom stredisku "Jednoty" v Petrovom sade bude rozdelenie cien a vyžrebovanie prvej riešiteľskej súťaže, na ktoré všetkých riešiteľov Košíc pozývame.


Konečné poradie riešiteľov

1.-10. Dr. Alexander Holéczy, Košice; Imrich Pribula, Prešov; Magda Lopušná, Košice; Gejza Spišák, Sečovce; Andrej Mokriš, Košice; Jozef Gartska, Ľubica; Peter Holéczy, Košice; Štefan Mravčák, Košice; Ján Mačinga, Košice; Miroslav Provazník, Prešov, všetci 34 bodov. Ceny: 4 šachové hodiny, 3 šachové súpravy, 2 cestovné šachy, 1 vreckový šach. 11.-13. Alexander Poľan, Kežmarok; Ján Bauer, Košice; Imrich Töczik, Košice; po 30, ceny: 3 vreckové šachy. 14. Dr. Ján Grigeľ, Poprad; 29 bodov, cena: vreckový šach. 15. Štefan Pollák, Košice; 27 bodov, 16.-17. Ladislav Jankovich, V. Šariš; Jozef Ružinský, Košice, po 26,18.-19. Peter Sekely, Prešov; Ladislav Szekely, Prešov - po 25. 20.-21. Marian Huba, Krompachy; Anton König, Košice - po 23. 22.-23. Štefan Sadloň, Svit; Pavel Leško, Košice po 22. 24. Andrej Takáč, Prešov - 20. 25.-30. Ján Serva, Krompachy; Andrej Grenda, Jelšava; Andrej Šuták, Bardejov; Pavel Klacík, Čemerné; Peter Lompart, Sabinov; Anton Fárius, Vyšné Hágy; po 18. Ceny: Po jednej knihe zo šachovej literatúry. 31.-33. V. Adamica, Košice; P. Blišťan, Spišská Nová Ves; Fr. Šimko, Prakovce - po 17. 34. König, Košice - 16. 35. M. Laurinec, Poprad - 15. 36. Fr. Mička, Rudňany - 14. 37.-53. J. Boháčik, Vojany; G. Dokuš, Pribeník; E. Dopirák, Pribeník; Vl. Krbavec, Železník; V. Haluška, L. Wittner, J. Prokša; inž. J. Goč, L. Lonzky, J. Mihok, inž. I. Slimák všetci z Košíc, M. Kubalec, Smižany; J. Nosaľ, Humenné; P. Ondruš, Michaľany; Fr. Šefčík, Smižany; V. Solomajer, Prešov; A. Tvattner, Vojany po 13. 56. M. Gribus, Tatr. Kotlina 12 bodov. 57.-58. V. Krbavec, Železník; J. Pavlík, Markušovce - po 10. 59.-80. M. Takáčová, A. Brutovský, J. Kišš, A. Skriňák všetci Prešov, prof. E. Marčáková, T. Štefko, J. Pčelár, Dr. R. Polony, Št. Herceg, Št. Schulz, všetci z Košíc; A. Jandušík, Svit; O. Sučko, Sp. N. Ves; R. Vavrinec, Sabinov; M. Konel, Košice; J. Vigaš; Sp. N. Ves; Št. Jendrek, Sabinov; R. Habočík, Kr. Chlmec; J. Jaklovský, Poproč; Fr. Jabcon, Sabinov; K. Suchár, Humenné; Fr. Paluška, Prakovce; Fr. Zásadný, Sp. Belá po 8 bodoch. 81. G. Alexy, Poprad - 6. 82.-118. A. Babuliak, Trebišov; Št. Mlynarčík, Sp. Belá; Fr. Tomko, Trebišov; P. Škerlanec; P. Dupej, L. Fecko, A. Kostelník, M. Sekelská, M. Marcinková, všetci z Prešova; Št. Hreusík, L. Benický, J. Bekényi, G. Boroš, M. Damitš, K. Čajka, G. Čellár, K. Hajdu, A. Chlebničan, A. Laskovský, J. Šimko, všetci z Košíc, I. Tomko, Trebišov; V. Veštúr, Muráň; J. Štofy, Berkov; A. Heinrich, Jasov; L. Hezsely, Slanec; J. Heinrich, Jasov; Št. Kučera, Ľubica; L. Klukňavský, Sabinov; J. Krupinský, Sp. N. Ves; J. Krušpier, Lubeník; A. Krištof, Veľké Zalužice; O. Pecze, Moldava; Fr. Strauch, Smižany; O. Wawrek, Sp. Belá; Št. Biják, Barca -po 5. 119.-132. R. Heldák, Sp. Belá; M. Vendrechovičová, Vojčice; R. Kostolný, Bardejov; J. Kostolný, Bardejov; E. Belušová, Košice; J. Jaklovský, Poproč; J. Mihalík; Humenné; V. Mihalčin, Tulčík; M. Szabová, Humenné; J. Szabó a L. Szabó, Humenné; J. Varga, Giraltovce; J. Vida a L. Vida, Košice - po 3 body. 133.-136. Š. Neupauer, M. Kuboši, J. Mižák a M. Maščeník - po 2 body. 137.-165. P. Kovalčin, A. Gaško, J. Vnevčák, A. Huňady, Št. Kajňák, L. Lapňák, M. Dančo, P. Horňák, T. Balog, J. Brosz, M. Bajus, V. Božek, P. Hajduch, V. Hanžely, P. Kňaze, J. Papeni, J. Pieger, I. Szeghy, K. Takáč, A. Kukoľ, M. Varga, J. Krokhely, J. Köteleš, L. Pavelka, M. Halehar, I. Pukluš, V. Varga, M. Pukluš a J. Závodský - bez bodov.


Riešenie zo 18.-19. čísla VN

Úloha č. 9

K. G. Gavrilov - Biely: Kh8, Db8, Vb5, Vg7, Sd8, Sh7, Ja6, Jh3, Pg2 (9). Čierny: Ke6, Vg4, Jc4, Pd7, e5, f7, g3, g5 (8), mat 2. ťahom (3 body).

1.Kg8! tempo

1...d6 2.Dc8 mat

1...d5 2.Jc5 mat

1...Jd2/Je3/Jb2/Jb6/Ja3/Ja5 2.V:e5/D:e5 mat

1...Jd6 2.Jc7 mat

1...Vf4/Ve4/Vd4/Vh4 2.J:g5 mat

1...f6 2.Ve7 mat

1...f5 2.Vg6 mat

1...e4 2.Sf5 mat.


Úloha č. 10

A. V. Galickij - Biely: Kd5, Sf5, Jh3, Ph2 (4). Čierny: Kh4, Ph6, h7 (3), mat 4. ťahom (4 body).

1.Ke6! tempo

1...Kh5 2.Kf6 Kh4 3.Jf4 h5 4.Jg2 mat

1...h5 2.Ke5 h6 3.Jg1 ~ 4.Jf3 mat.


Vzad <<  >> Vpred