Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.4.1983)


Problém č. 1425 – originál

Pavol Vlček, Ochodnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1426 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1425: b. Ka1 Dh6 Sa8 Sb2 Jd3 Je8 Pb3 d7 (8), č. Kd5 Db8 Sa6 Sg1 Jc6 Jf3 Pb4 e4 e6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1426: b. Kf7 Sa6 Jc4 Je6 Pc2 (5), č. Kc6 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


K riešiteľskej súťaži

O týždeň uverejníme predbežný výsledok veľkého štvrťročného zápolenia našich riešiteľov. Súťaž sa v poslednej tretine skomplikovala a zdramatizovala. O problémoch č. 1407 a 1410 sme už písali, musíme však doplniť riešenie trojťažky č. 1414, ktorá má závažný duál v tematickom variante 1...d:c5 2.S:c5 3.Jb3 mat (teda ďalší modelový mat v duáli, čo je mimoriadne zriedkavý prípad). Plný počet 4 body – tu získalo iba 16 riešiteľov. (Naopak, nebodujeme malý duál po 1...Ke6 v probléme č. 1413.) Obe záverečné trojťažky sa stretli s veľkým ohlasom (napr. kolektív riešiteľov z TJ Dynamo Čalovo nám k č. 1416 napísal: "Netrpezlivo čakáme meno autora tejto fantastickej úlohy"), ale narobili aj veľa starostí. V č. 1415 mnohí riešitelia zabudli na obranu 1...J:c1 s nasledujúcim 2.K:c6 (čo znamená mínus 1 bod), č. 1416 malo síce nebodovanú dvojitú hrozbu (2.Jeg7+ a 2.Jhg7+), ale 6 tematických variantov, pričom časť riešiteľov vynechala 1...Dc2 alebo 1...Dc1, prípadne po týchto ťahoch uviedla nesprávne pokračovania (variant 1...S:f3 2.D:f3 je síce riešiteľsky ťažký, ale nepatrí do tematického obsahu). Nádej na 100 percent bodov z celej súťaže majú už len štyria riešitelia...


* * *

Text predposlednej 8. partie zápasu bol uverejnený v Pravde 19. marca pod titulkom "Prakticky rozhodujúca partia Kasparova". Je zaujímavé, že až v závere zápasu použil Kasparov svoju korunnú zbraň – kráľovskú indickú a to vo veľmi ostrom vydaní:

Beľavskij – Kasparov

Kráľovská indická

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Se3 a6 7.Sd3 c5!? 8.d:c5. Obeť pešiaka bolo možné odmietnuť solídnym ťahom 8.Jge2 (na 8.d5 by možno nasledovala iná obeť v štýle volžského gambitu b5!?), ale Beľavskij hrá vždy principiálne a naviac bol motivovaný k boju nepriaznivým stavom zápasu. 8...d:c5 9.S:c5 Jc6 10.Jge2? Celý variant bol módny v minulom desaťročí a tak nie div, že biely nebol "v kurze", inak by bol zahral opatrnejšie 10.Se3 Jd7 11.Vc1 Da5 12.Jge2 s nejasnou hrou a kompenzáciou čierneho za pešiaka. Ťažko uveriť, že vývinový ťah v partii je už asi rozhodujúcou chybou, po ktorej iniciatíva čierneho nadobudne hrozivé rozmery: 10...Jd7! 11.Sf2. Prirodzenejšie vyzerá 11.Se3, ale po Jde5 12.Jc1 Jb4! nevidno za bieleho rozumnú obranu, lebo pešiak c4 padne s tempom. 11...Jde5 12.Jc1. Teraz po Jb4 by sa prejavil zmysel ústupu na f2 – biely by sa zrejme bránil vynaliezavým a smelým 13.Ke2! Jb:d3 14.J:d3 J:c4 15.Vc1 s ďalším 16.b3, ale nasleduje bleskové obsadenie diagonály c1-h6: 12...Sh6! 13.Jd5. Biely sa pokúša o zápletky, keďže na 14.Se2 D:d1+ (slabé je Da5 15.Jb3!) 15.J:d1 Vd8 s mnohými hrozbami typu Jb4, Se6, Sd2+ alebo Vd2 v závislosti od odpovede bieleho čierny má silný útok aj po výmene dám. 13...e6 14.Sb6 Dg5 15.0-0 16.f4 Dh4 17.f:e5 d4! 18.Je2 Se3+ 19.Kh1 J:e5. Taktickými trikmi biely ešte udržal materiálnu rovnováhu, ale za cenu strategicky beznádejného postavenia. Teraz hrozí Jg4, takže bude musieť ešte odovzdať dvojicu strelcov, po čom čierny totálne ovládne čierne polia: 20.Sc7 De7 21.S:e5 D:e5 22.De1 Sd7 23.Dg3 Vae8 24.Jf4 Sc6 25.Jd5 D:g3 26.h:g3 Ve5 (hrozí mat) 27.g4 h5 28.Jf6+ Kg7 29.g:h5 Vh8 30.g3 Ve:h5+! Kasparov realizuje výhodu nielen technicky presne, ale aj elegantne. Biely bude nútený čoskoro kvalitu vrátiť s prechodom do prehratej koncovky: 31.J:h5 V:h5+ 32.Kg2 f5 33.Vae1 f:e4 34.Sb1 Vc5 35.b3 b5 36.V:e3 d:e3 37.Ve1 b:c4 38.b:c4 V:c4 39.V:e3 Vb4 40.Vb3 e3+ 41.Kf1 Sb5+ 42.Ke1 a5 43.Se4 V:b3 44.a:b3 Kf6 45.Kd1 g5 46.Kc2 Ke5 a biely sa vzdal. Čierne figúry sa pohybovali po čiernych poliach ako doma a pochod kráľa zavŕšil dielo skazy.


Vzad <<  >> Vpred