Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.5.1983)


Problém č. 1427 – originál

Zoltán Labai, Milanovce









Pozri text



Kontrolná notácia: b. Kd2 Va4 Vh3 Sb4 Je7 Jg6 Pa3 a5 c4 d4 d5 f4 f5 (13), č. Ke4 Pa6 d3 d7 g7 h4 (6) to je tzv. nulová pozícia, z ktorej vznikajú tri dvojťažky premiestnením a) Pd7 na a7, b) Pf4 na d6, c) Pc4 na g2 a zároveň Pd7 na g3. Pozícia na diagrame nie je teda vlastným problémom, v pozíciách a), b), c) začne biely a dá mat druhým ťahom. Riešenia týchto "trojčiat" pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1418 (Packa) z 1. apríla: Druhá intencia 1.Jgf3 Kb4! 2.Kf3! JKa2 3.JKe1 Kb2 4.Kd1 Jc3 mat, ale riešiteľ J. Kmeť prišiel na zaujímavé vedľajšie riešenie: 1.Jf3 Ka4 (Kb5) 2.Kf3! Kb4! 3.JKh2 JKd3 4.Kh1 (zosadá z koňa) JKf2 mat! (jazdec dáva mat s kráľom "v sedle"). Čo na to autor a ostatní riešitelia? Oprava.

Knihy za správne riešenie problémov č. 1417 a 1418 vyhrávajú: Ľuboš Janovský, Golianova 10, 911 00 Trenčín a Ján Kmeť, Tisovská cesta 2, 977 01 Brezno.


Výsledok riešiteľskej súťaže

(január-marec 1983)

Na súťaži sa zúčastnilo 407 riešiteľov (ak nerátame jednotlivcov zo zúčastnených štyroch kolektívov). Za správne a úplné riešenia 23 súťažných problémov (č. 1394-1416) bolo možné získať maximálne 66 bodov, čo sa nepodarilo ani jednému riešiteľovi! Vzhľadom na enormné množstvo listov a možné ojedinelé chyby uverejňujeme zatiaľ iba predbežné poradie prvých 35 riešiteľov:

65 bodov: I. Bandžuch, M. Cyprian, J. Jurčo a J. Profant, Š. Mészároš, M. Revay, ŠO TJ Čalovo, ŠO TJ Inter Bratislava, 64: M. Bednár, D. Bobovský, M. Čech, N. A. Parchomenko, O. Ralík, A. Rusina, 63: A. Brídzik, J. Calko, I. Ďurinda, S. Jošth, D. Zajaroš, F. Sabol, 62: E. Bazela, Š. Belák, J. Burda, B. Moravčík, J. Srnanský, J. Vašičkanin, 61: M. Kintler, L. Kováč, A. Ludvig, F. Paluška, J. Slabý, M. Šeliga, 60: A. Bidleň, M. Sabo, B. Samuhel, P. Škoda.

Prosíme tých účastníkov súťaže, ktorí podľa vlastných záznamov získali viac bodov ako uvádzame, prípadne napriek zisku minimálne 60 bodov v zozname chýbajú, aby nám v liste do štyroch dní napísali počty dosiahnutých bodov za jednotlivé problémy a priložili korešpondenčný lístok so spiatočnou adresou na odpoveď. Definitívny výsledok súťaže uverejníme o tri týždne.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 12. mája t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


* * *

Tradičný medzinárodný šachový festival Tirnavia, každoročne usporadúvaný v marci v Trnave, má už svetový punc. V prípade 5. ročníka možno hovoriť o festivale v pravom zmysle, veď v 3 skupinách hralo takmer 70 šachistov rôznych kategórií. Vysoké ocenenie patrí organizátorom, ktorí si postavili latku náročnosti vysoko nielen po stránke kvantity, ale najmä kvality, keď hlavný veľmajstrovský turnaj s účasťou 7 MVM a 6 MM mal hodnotu IX. kategórie, čo je v našich podmienkach zatiaľ maximum.

5. ročník patril jednoznačne nášmu olympijskému reprezentantovi Ftáčnikovi, ktorý sa už od štartu usadil na čele, svoj náskok ustavične zvyšoval a zvíťazil s prevahou 2 bodov, keď až v závere trochu poľavil. Takto porazil čelného poľského veľmajstra:

Ftáčnik – Schmidt

Kráľovská indická

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Jc3 g6 5.e4 Sg7 6.Jf3 0-0 7.Sd3 e6 8.0-0 e:d5 9.e:d5! Strategicky odôvodnené rozhodnutie. Mnohí by tu dali prednosť určitej prevahe v centre po 9.c:d5, ale čierny by mal uľahčenú protihru spojenú s postupom b7-b5 v duchu otvorenia Benoni. Ftáčnik sa uspokojuje so zdanlivo malou výhodou v pozícii, kde čierny len ťažko hľadá rozumný plán a v partii ho ani nenájde. Nasledujúca výmena jeho problémy nerieši: 9...Sg4 10.h3 S:f3 11.D:f3 Jbd7 12.Dd1 Ve8 13.g4! V zárodku marí pokus o manéver Ve7, Df8 a Sh6 a súčasne začína hru na stiesnenie súperových figúr. Nasledujúci ťah čierneho sotva možno označiť jednoznačne za príčinu prehry, aj keď oslabenie královského krídla neskoršie uľahčí bielemu úlohu. Ak sa čierny poľakal hrozby 14.g5 Jh5 15.Se2, mohol hrať Ve7 alebo Jf8, ale podstatne by charakter pozície nezmenil: 13...h6?! 14.f4 a6 15.a4 Db6 16.Dc2 Ve7 17.Sd2 Vae8 18.Kh1 Dd8. Čierny dokončil vývin, obsadil e-stĺpec, ale čo robiť ďalej, nevidno. Niekoľko ďalších ťahov svedčí o jeho bezradnosti, kým biely poučne pripraví a prevedie útok na kráľovskom krídle. 19.Vf3 Jf8 20.Vaf1 J8h7 21.Kg2 Jf8 22.Vg3 Dc8 23.Dc1 Dd8 24.Vh1 Dc8. Viď poznámku k 17. ťahu. Postavenie však dozrelo k rozhodujúcej akcii a čoskoro začnú padať obranné valy: 25.f5! g5 26.h4 J6h7 27.h:g5 h:g5 28.S:g5 J:g5 29.D:g5 f6 30.Df4 Jh7. So zúfalou nádejou opevniť sa na poliach g5, resp. e5, napr. 31.D:d6 Ve5 s lovením v kalných vodách. Energická obeť kvality však láme posledný odpor: 31.V:h7! K:h7 32.g5 Vh8 33.Je4 V:e4 34.D:e4 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred