Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(12. 4. 1985)


Problém č. 1089 – originál

Dieter Müller a prof. Dr. Siegfried Brehmer, NDR

Mat 3. ťahom (13–7)Kontrolná notácia: b. Kd2, Da1, Vc7, Ve7, Se3, Jd6, Jf2, Pb4, c3, c6, e2, e5, g4 (13), č. Kd5, Va8, Vh8, Sa2, Jc1, Pb3, c4 (7), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Poprední skladatelia od našich severných susedov zaslali kvalitnú skladbu. Jej moderný obsah je založený na spätosti dvoch zvodností a riešenia. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Jedného zo správnych riešiteľov dnešného a minulého problému odmeníme knihou.


Riešenie problému č. 1078 (V. V. Kožakin): Tempová miniatúra s peknými matmi 1.Dc6! tempo, 1...K:f5 2.Jg6 Kg4 3.Df3 mat, 1...K:f4 2.Dc5 Kg3 3.Df2 mat, 1...Kd4 2.Jh5 Ke5 3.Dc5 mat, ale žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.Dc5+, 1...Kf6 2.Je6 Kf7 3.Df8 mat, 1...K:f4 2.Se6 (aj Kf1, Ke1), Kg3 3.Df2 mat. Nebyť nekorektnosti dobrá práca s tichými druhými ťahmi. Otázna však bude zrejme pôvodnosť. Za úplné riešenie bolo možné získať maximálne 6 bodov.


Nové šachové knihy

Po dlhšej prestávke sa do predajní Sovietskej knihy dostali nové publikácie. Konečne sa objavil aj dlho očakávaný výber šachových skladieb za roky 1977-1982.

Knihu pod názvom "Šachová kompozícia" pripravil veľmajster V. I. Čepižnyj. Obsahuje viaceré články popredných sovietskych autorov, ktorí komentujú spomínané obdobie. V závere sa nachádza výber najvýznamnejších kompozičných súťaží v ZSSR za dané šesťročie.

Na poli šachovom i knižnom veľmi aktívny V. M. Arčakov sa prezentuje ďalšou publikáciou, tentoraz pod názvom "Šachová mozaika". Ukazuje široké spektrum šachov i všetkého, čo s nimi súvisí. Z obsahu hodno spomenúť paradoxné témy (Dombrovskisova, Hanneliusova atď.) i starú tému Excelsior, kompozície majstrov sveta v praktickom šachu, výber zaujímavých prác kompozičných veľmajstrov, ornamentálne skladby, retroproblémy, humorné šachové rozprávania, ako aj ďalšie články, diagramy atď.

Na záver sme si nechali to najlepšie. J. G. Vladimirov a J. G. Fokin pripravili ďalší výber skladieb jedného z najvšestrannejších šachových autorov všetkých čias. Kniha pod názvom "Leonid Kubbeľ" podáva na 382 stranách obraz tvorby tohto významného skladateľa. Kubbeľ mal blízko ku každému žánru šachovej skladby. Plným menom Karl Artur Leonid Kubbeľ (nar. 25. 12. 1891) mal uverejnenú prvotinu 19. júla 1903. Kniha obsahuje okrem iného aj 208 najlepších autorových štúdií, 112 dvojťažiek, 238 trojťažiek, v ktorých bol zrejme najlepší, ale aj exoskladby atď.

Všetky tri publikácie poskytujú bohatý študijný materiál a plne ich riešiteľom i skladateľom odporúčame.


Vzad <<  >> Vpred