Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 5. 1969)


Problém č. 348

Georg Bernhardt, Nemecko

Weltspiegel 1948









Biely remizuje (6+7=13)



Kontrolná notácia: bKa4 Jd6 Pa2 a5 c3 d2 (6), čKg4 Pa6 c4 c5 d3 f6 h5 (7) – biely ťahá a vynúti si remízu patom už po štvrtom ťahu.

Georg Bernhardt (nar. 1892) je jedným z najstarších žijúcich nemeckých i svetových skladateľov štúdii. Myšlienka dnešnej je jasná: dostať bJd6 na b1 a ťahom 4.a3 sa "zapatovať". V tom je jediná záchrana bieleho a techniku tohto manévru už prenecháme na vás.

Riešenie problému č. 341 (Bairdová) z 7. 3. 1969. Riešenie úlohy je veľmi jednoduché, no dojem výborný: 1.Ka2 Kc2 2.Ve1 mat. Kuriozita, ktorá sa vie riešiteľovi vždy zapáčiť.

Riešenie problému č. 342 (Mann) zo 14. 3. 1969. Keby bol na ťahu čierny, dostal by zrejme okamžite mat: 1...Kf5(f5) 2.Dd5(Dh4) mat. No na ťahu je biely. Vyčkávacieho ťahu niet a preto biely každým svojím prvým ťahom všetko pokazí. No i tak nasledujúcim manévrom už po tretom ťahu dosiahne pôvodnú pozíciu diagramu a na ťahu už bude čierny. Teda: 1.Da8 Kh6(h5) 2.Dh8+ Kg5 3.Dh1! Kf5(f5) 4.Dd5(Dh4) mat a vedľajší variant 1...f5 2.Dd8+ Kh5(h6) 3.Dh8+ Kg5 4.Dh4 mat. Perla problémového šachu, ktorá sa len tak ľahko každý rok nenarodí. I. G.


Vzad << >> Vpred