Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 3. 1989)


Problém č. 1299 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kd8, Vc5, Sa5, Sb3, Je7, Jf2, Pd2, f4 (8), č. Kd4, Dh1, Jb6, Jd7, Pa6, e4, h6 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat.

V dnešnej originálnej dvojťažke si treba všimnúť tri tematické pokusy, a v nich konkrétne polia, na ktoré vstupuje figúra vo zvodnosti i polia hrozieb. Každý z pokusov obsahuje dve hrozby, ktoré sa cyklicky posúvajú. Všetky tri aktuálne hrozby z pokusov sa napokon objavia v riešení. Originálne spojenie troch moderných tém pri využití bielej obštrukcie iste zaujme hlavne skladateľov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1293 (Ing. O. Mihalčo): Zvodnosť: 1.Va2? tempo, 1...Da5, Da3, D:a2, b4 2.V:a5, V:a3, D:a2, Dd3 mat, vyvracia 1...c5!. Rieši: 1.Da2! tempo, 1...Da5, Da3, D:a2, b4, c5 2.D:a5, D:a3, V:a2, D:a4, Vd6 mat. Vzdušná "desaťkameňovka" s názorne podanou zámenou štyroch matov. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Definitívny konečný stav riešiteľskej súťaže za II. polrok 1988

K predbežnému konečnému stavu zverejnenému 10. 2. t. r. neprišli žiadne oprávnené námietky, a tak sa tento stáva definitívnym. Víťazom riešiteľskej súťaže za II. polrok 1988 (predložených bolo 30 skladieb, za riešenie ktorých sa dalo získať maximálne 114 bodov) sa stal Peter Durst z Levoče so ziskom 113 bodov. Na druhom a treťom mieste skončili Ing. J. Holubec a J. Majerčin so zhodným počtom bodov – 111. Obidvaja riešitelia sú z Košíc. Štvrté miesto obsadil M. Kašper z Levoče, ktorého zisk tvorilo 109 bodov. Piatu priečku zaujal v súčasnosti už aj skladateľ Ing. M. Šemrinec z Krompách so 107 bodmi Poradie na ďalších miestach je takéto: 103 bodov: F. Paluška (Michalovce), 102 bodov: A. Nandráži (Prešov), 101 bodov: J. Majerčák (Kežmarok), 92 bodov: V. Bunganič (Humenné), J. Kojnok (Drienov), 91 bodov: V. Boldižár (Košice), M. Jurkovský (Prešov), 90 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), 89 bodov: J. Barani (Harichovce), M. Humeňaj (Drienov), 86 bodov: J. Fabiny (Hnilčík), 80 bodov: A. Koštek (Levoča), 75 bodov: Ing. J. Ružinský (Košice), 64 bodov: Ing. F. Zgola (Košice), 63 bodov: P. Buzinkai (Sečovce), 53 bodov: M. Revay (Spišská Nová Ves), 45 bodov: S. Kovaľský (Gelnica), 43 bodov: M. Svrček (Martin), 38 bodov: PhDr. L. Fuchs (Snina), 35 bodov: S. Mastík (Humenné), 28 bodov: Š. Burkuš (Košice), 25 bodov: Š. Mlynarčík (Tatranská Kotlina), 20 bodov: Ing. J. Bodnár (Prešov), L. Matoňák (Poprad), D. Zeman (Poprad), 18 bodov: Ing. A. Bidleň (Humenné), P. Matvija (Košice), 17 bodov: J. Vašičkanin (Kamenica nad Cirochou), 16 bodov: J. Kasperkevič (Stará Ľubovňa), 13 bodov: S. Maťaš (Giraltovce), 10 bodov: A. Hrivňák (Košice), 7 bodov: F. Sabol (Spišská Nová Ves) atď.

Knižné odmeny získavajú prví piati a z tých, ktorí získali aspoň 50 percent možných bodov, sme vylosovali: F. Paluška z Michaloviec, M. Jurkovského z Prešova a Ing. F. Zgolu z Košíc. Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme.


Vzad <<  >> Vpred