Saarenheimo E.
     Pravda 3185
Saavedra F.
     Fakty 51
     Pravda 1459
     SME 219
     Večerník 12
Sabol F.
     Hlas ľudu 1324 1408 1436*
     Pravda 1398 1417 1466 1470 1521 1543 1588 1617 1657* 1684 1745* 1755 1799 2097 2171
  2351 2382 2406
     SME 79
     Technické noviny 683 705 749
     Východoslovenské noviny 1032 1036*
Sackmann F.
     Hlas ľudu 1730
     Technické noviny 153
Sadykov A.
     Šport 373
Sacharov B.
     Šport 235
     Práca 1297
     Technické noviny 27
     Východoslovenské noviny 68/11*
Sachsel R.
     Šport 37
     Československý šport 64
Salai jr. L.
     Hlas ľudu 547 857
     Šport 59 562
     Práca 1929
     Pravda 726 788 989 1174 1178 1290 1290a 1689 2083 2100 2190 2593 2602 2605 2623
  3396* 3590* 3647* 3703* 3797* 3802* 3825* 3914 3940* 3992* 4019* 4040* 4052 4065* 4092*
  4122* 4159* 4161 4218* 4267* 4301* 4345* 4442* 4482*** 4505*
     SME 55* 59 71* 116 156* 367 454 460* 461* 489
     Technické noviny 261 337 702
     Východoslovenské noviny 844 864
     Žilinský večerník 10
Salai sr. L.
     Hlas ľudu 374 421 424 434 640 665 722 761 911 1066 1083* 1239 1240 1332 1333
  1358* 1460 1968 1969
     Šport 51
     Poddukelské noviny 69 197
     Pionierske noviny 26
     Práca 413 440 484 506 520 533 545 559 573 578* 586 597 620 637 648
  652* 720 737 802* 1004 1276 1338 1732 1762 1777 1822 2052 2053
     Pravda 978 999 1108 1129 1235 1281 1373 1376 1380 1434 1478 1926 1937 1965 2163
  2181 2493 2504 2534 2538* 2712 2765 2871 3003 3074 3194 3349 3358 3408
     Podtatranské noviny 31
     Slovenský denník 211
     SME 214 254 283 1232
     Smena 82 142 197
     Smer 118
     Československý šport 12 16 50
     Štart 22
     Technické noviny 131 339 453 456 489 501 504
     Večerník 49
     Východoslovenské noviny 67/35 73/42 74/12 802 873 1019 1048 1083
     Žilinský večerník 7
Salardini E.
     Obrana ľudu 65
     Práca 887
Salazar F.
     Hlas ľudu 649
     Šport 285
     Poddukelské noviny 52
     Pravda 1648 2815
     Technické noviny 480 486
Sallay A.
     Horizont 14
Salthouse T.
     Hlas ľudu 1966
     Ľud 301
Salvioli C.
     Práca 267
Sambuu S.
     Hlas ľudu 201 234 349 711 712 744
Samilo V.
     SME 312*
Sammelius C.
     Šport 393
     Pravda 84 473 568 1511
     Smena 358
Sandin S.
     Východoslovenské noviny 69/21
Santiago J.
     Hlas ľudu 546
Sarkic A.
     Hlas ľudu 207* 2057 2058 2063 2191 2192 2203 2461 2503 2654* 2669* 2687* 2693*
     Ľud 146
     Práca 1040 1350 1536 1560* 1636 1637 1672 1682* 1707* 1734 1770* 1838* 1940* 2044*
di Sarno G.
     SME 1206
Sarsenbekov T. R.
     Ľud 214
     Smer 144 157 165 174
Saryčev A.
     Šport 221
Satanovskij M.S.
     Hlas ľudu 285 570 652*
Satanovskij S.Z.
     Hlas ľudu 652*
Savčenko V.
     Východoslovenské noviny 67/16
Savournin J.
     Fakty 69
     Hlas ľudu 47 1846 1847 2169
     Ľud 160 198
     Práca 936 949 1836 1870 1884
     Smena 42
Savulescu B.
     Ľud 165
Sayer A.
     Práca 790
Sazonov A.
     Hlas ľudu 263* 277 549 977 1053 1067 2093 2094
     Práca 1057 1145
     Slovenský denník 45 56*
Sažin V.
     Hlas ľudu 591
Scala di P.
     Fakty 119
     Hlas ľudu 1406 1440 1828 1829 2260*
     Ľud 135 205
     Práca 1242*
     Slovenský denník 123 127 173*
Scotti L.
     Hlas ľudu 1666
     Smer 141 154
Sečkár M.
     Šport 65
     Obrana ľudu 19 53
     Práca 170 172 175 178 182 191 245 278 299 365 411 504* 603 820 829
     Pravda 2045 3892
     Smena 164 206
     Československý šport 19
     Technické noviny 69 195*
     Večerník 55
Sedlák L.
     Pravda 861
     Technické noviny 274
     Východoslovenské noviny 708* 715
Sedláková M.
     Východoslovenské noviny 75/36 75/48 76/05
Segers M.
     Hlas ľudu 1933 1987 2071 2164 2204
     Obrana ľudu 11
     Práca 1102 1900 1928 2036
Sehwers J.
     Ľud 343
Seidel M.
     Práca 1623
Seilberger J. J. P. A.
     Obrana ľudu 17
     Práca 71
     Smena 327
Seleckij A.
     Práca 1948
Selecký I.
     Východoslovenské noviny 917
Selivanov A.
     Hlas ľudu 2678
     Šport 232
     Práca 1153
     SME 329 412 729
Semenenko V.
     Hlas ľudu 1905
Semko V.
     Pravda 623
Seneca C.
     Hlas ľudu 2395
     SME 433*
Senkus R.
     Hlas ľudu 1918 1919 2033 2034 2040 2131 2158 2189 2190 2207
     Práca 1036 1037 1066 1067 1090 1094 1109
     Slovenský denník 43 96
     Východoslovenské noviny 1309 1317
Sergejev V.
     Východoslovenské noviny 1160*
Ser-Od T.
     Šport 482
Servais A.
     Obrana ľudu 198
Sežer M.
     Hlas ľudu 43
Shifrin S.
     Práca 1991*
Shinkman W. A.
     Fakty 25
     Hlas ľudu 27 1062 2346 2458 2600
     Horizont 21 104
     Ľud 6 243 256 285
     Šport 6 335
     Obzor 4 150
     Obrana ľudu 83
     Práca 319 997 1002 1012 1013 1382 1402 1403 1760 1856
     Pravda 115 1207 1400 2017 2018 2760 2920 3555 3592
     Podtatranské noviny 61 62
     Slovenský denník 157 175
     SME 233 257 287 319 556 596 604 791 1041 1128
     Technické noviny 26 83 464
     Večerník 7
     Život 50
Shire D.
     Hlas ľudu 1387 1792 1856 2031 2032 2095 2096 2333 2339 2351 2633
     Práca 1058 1059 1516 1708*
     Pravda 3080
     Slovenský denník 26 36
     SME 291
Schaaf E.
     Hlas ľudu 1058
     Pravda 1139
Schade S.
     Hlas ľudu 2041 2083
Scheel J.
     Fakty 38 202
     Hlas ľudu 473 475 2398
     Horizont 139
     Ľud 312
     Šport 193
     Práca 1799 1805
     Pravda 517 2289 3612
     SME 558 599
     Technické noviny 169 296
Schett S.
     Technické noviny 175
Schiffmann I.
     Šport 261
     Obzor 72
     Práca 1250 1251 1703
Schiller G.
     Východoslovenské noviny 1240*
Schirdewan U.
     Ľud 302
Schlatter E.
     Horizont 68
Schlechter C.
     Hlas ľudu 21 497 1017 2407
     Horizont 120
     Práca 1288 1289
     SME 1050
Schlechter K.
     Slovenský denník 2
Schlosser M.
     Hlas ľudu 348
Schlosser V.
     Pravda 3863 3883 3891 3909 3923 3938
Schlüter H.J.
     Ľud 203
Schneider M.
     Šport 317
     Pravda 32
Schneider S.
     Hlas ľudu 2161
     Šport 230
Schneider V.
     Šport 324
     Príroda a spoločnosť 25
     Pravda 100 1039
Schoen G.E.
     Hlas ľudu 790 972 1116 1191 1562
Schocher R.
     Hlas ľudu 1442
Schönberger T.
     Hlas ľudu 28
     Pravda 456
     SME 626
     Technické noviny 503
Schönholzer A.
     Hlas ľudu 58 203
     Šport 519
Schór L.
     Práca 2064
Schreier H.
     Hlas ľudu 1364 1428 1498
Schrüfer F.
     Hlas ľudu 2466
Schullery S.
     Hlas ľudu 1075 1192* 1471 1496 1520 1755
     Poddukelské noviny 22 26 29 40 44 45 108* 137 155 163
     Pravda 1264 1267 1269 1637 1678 1724 1751 1901 1994 2098
     Východoslovenské noviny 833 838 841 846 852 856 867 882 886 896 1024 1077 1145
Schullery V.
     Hlas ľudu 1192*
Schultz E.
     Hlas ľudu 2396
Schultz F.V.
     Technické noviny 233
Schulze W.
     Ľud 164
Schumer J.
     Obzor 120
Schwarz R.
     Ľud 34 38 44 52 85 192
Schweig G.
     SME 33
Sibiga T.
     Hlas ľudu 2383 2384*
     Práca 1283
Sidorenko V.
     SME 714
Sidorov B.
     SME 775
Sidorov V.
     Hlas ľudu 995*
Siers T.
     Hlas ľudu 2246 2354
     SME 1218
     Technické noviny 106 184 566
     Východoslovenské noviny 1248
Siklósi P.
     Hlas ľudu 634
     Technické noviny 85
Simchovič F.
     Horizont 18
     Šport 289
Simmonds R.
     Obzor 174
Simonet A.
     Hlas ľudu 75 284 1956 1957 2027 2229 2285 2286
     Ľud 185
     Práca 946 1149 1240 1241 1280 1281
     Východoslovenské noviny 69/37
Simoni F.
     Fakty 179
     Hlas ľudu 1671
     Šport 346
Simonov V.
     Práca 1596 1597 1629 1657
Siotis N.
     Hlas ľudu 1021 1076 1380 1443* 1552*
Sivák B.
     Hlas ľudu 223 225 264 297 360 417 452 581 647 778
     Šport 83
     Práca 1936 1937
     Pravda 556 862 892 973 1007 1008 1009 1329 1340 1666 2053 2062 2123 2154 2167
  2177 2193 2228 2244 2266 2268 2282 2299 2311 2315 2323 2324 2407 3343* 3477
  3607 3648 3866 4211 4234
     Podtatranské noviny 54
     Slovenský denník 19
     SME 67*
     Technické noviny 63 107 185 186 195* 346 355
     Večerník 24
     Východoslovenské noviny 1311 1350
Sizonenko V.
     Hlas ľudu 1159 1711* 2070
     Šport 589
     Pravda 3125
     Technické noviny 410
Skalicka C.
     Technické noviny 439
Skalík F.
     Východoslovenské noviny 61/07
Sklenár J.
     Hlas ľudu 78 85 107 109
     Šport 494
     Pravda 113 190 209 221 248 256 263 280 292 345 390 402 408
     Smena 309 382
Skoba I.
     Hlas ľudu 1227*
     Šport 170
     Práca 1898 1899*
     Pravda 1026 1345 1419 1488* 1497 4308
     Technické noviny 305
Skokan J.
     Podtatranské noviny 18
Skřivánek J.
     Pravda 1293
Skubák J.
     Hlas ľudu 1869* 1902 1935 2001 2022 2047 2149 2153
     Práca 1052
     Pravda 2099 2157 2168 2184 2206 2220 2232 2254 2263 2296 2305 2309 2349 2352 2357*
  2372 2381 2414 2440 2450 2494
Skubák R.
     Pravda 2151 2357*
Skuja A.
     Československý šport 155
Sladek G.
     Hlas ľudu 2218 2452
Slagmolen C.
     Hlas ľudu 2699
     Práca 1190 1274 1275 1590 1591 1694
     Slovenský denník 58
Slávik P.
     Pravda 3775 3839 3852* 3885 3918 3942 3984 4030 4048 4059 4085 4103 4113 4132 4146
  4183 4205 4236 4264 4280 4312 4323 4335 4402
Slavka R.
     Pravda 609 838
Slesarenko A.
     Fakty 36 48
     Hlas ľudu 1483 1497 1568 1594 1595 1645 1675 1709* 1777 1837 1875 1964* 1982 2043 2044
  2130* 2141 2142 2283* 2463* 2675
     Šport 486
     Práca 1687 1778 1828* 1972 2082
     Pravda 2636* 2644 2814* 2867 3004* 3049 3104 3223 3273 3451* 3670*
     Slovenský denník 65 78
     SME 12 198* 318 323 552
     Technické noviny 621* 622* 635
     Východoslovenské noviny 1114 1131 1260
Slisz Š.
     Smena 227
Slivka J.
     Smena 137 271 344
Sloboda P.
     Šport 15
     Pravda 1594 3000
     Československý šport 29
Slobodenjuk V.
     Hlas ľudu 1084
Smatana V.
     Šport 150
     Obrana ľudu 4 15 21 35 39 49 146 154 156 171
     Práca 472* 494 588
     Večerník 27
Smirenin G. N.
     Hlas ľudu 165 179 551 969
Smirnov N.
     Hlas ľudu 552 958 2429 2505
     Práca 1295 1390 1391
Smits G.
     Šport 557
Smolek P.
     Východoslovenské noviny 1054
Smoliar J.
     Pravda 630
Smoljanko N.
     Hlas ľudu 72*
Smook R.
     SME 699
Smulders K.
     Hlas ľudu 286
Smutný J.
     Život 47
Smyslov V.
     Obzor 84
     Práca 303 2039
     Východoslovenské noviny 1159 1335*
Sobek K.
     Fakty 159
     Hlas ľudu 787
     Práca 1069 1117 1134 1135 1169 1203 1219* 1271* 1303 1341 1355 1605*
     Slovenský denník 72*
     Smena 158
     Československý šport 63
Sobolevski P.
     SME 314
Sobrecases G.
     Šport 526
     SME 503
Socius B.
     SME 586
Sočnev A.
     Obzor 157*
Sokka H.
     Východoslovenské noviny 70/01
Sokolenko L.
     Štart 10
Sokolov V.
     SME 1011
Sola P.
     Šport 442
     Poddukelské noviny 193
     SME 665
Solarczyk R.
     Fakty 196
     Hlas ľudu 172 180 185* 518* 606* 1131*
     Obzor 47* 53 105* 143*
     Práca 55
     Pravda 1547*
Soldatov V.
     Pravda 2555*
Solochin S.
     Technické noviny 576*
Soloviev A. F.
     Horizont 5
     SME 642
     Technické noviny 58
Soloviev P.
     Ľud 241
Sommer B.
     Hlas ľudu 2364
     Pravda 4400
     Život 19
Somov E. N.
     Východoslovenské noviny 877
Somov-Nasimovič E.
     Šport 420
Sonnenfeld F.
     Príroda a spoločnosť 6
     Pravda 1482*
     SME 177
Sorád J.
     Poddukelské noviny 32 161
     Pravda 997
     Športový spravodaj, Bardejov 6 11
Soranzo P.G.
     Hlas ľudu 1357*
Soroka I.
     Hlas ľudu 1464 1465* 1897*
     Šport 419
     Východoslovenské noviny 1173 1278
Sorokin E. P.
     Horizont 119*
Soták F.
     Poddukelské noviny 198
     Východoslovenské noviny 869
Soukup M.
     Šport 424
     Práca 5
     Slovenský národ š1
Soukup-Bardon B.
     Šport 219
Sova J.
     Ľud 54 66 98 195
     Pionierske noviny 24
     Smena 174 193
     Smer 180 189
     Československý šport 86 97
Sovík Š.
     Fakty 34
     Hlas ľudu 84 1405 1439 1525 1704 1947 2385 2559
     Ľud 163 183
     Šport 13
     Obzor 177
     Práca 1464 1571 1737 1840 1877 1890 1956
     Pravda 104 143 151 177 184 239 339 342 446 509 724 1633 1673 1957 1962
  1971 1992 2138 2146 2182 2201 2454 2501 2502 2503 2505 2537 2572 2789 2790
  2821 2838 2927 2951 2989 2994 3057 3113 3163 3170 3175 3281 3284 3294 3303
  3321 3344 3345 3433 3436 3483 3494 3499 3647* 3658 3683 3703* 3742 3756 3759
  4060 4152 4164 4170 4175 4178 4182* 4262 4281 4297 4441*
     SME 22 56 63* 86 88 140 165 245 261 307* 421 448 453 456 458*
  523 535 717
     Smena 303 320 363 371 401 412 413
     Štart 21
     Technické noviny 119 161 462 656* 663 670 673 680 686 690 726 728
     Východoslovenské noviny 1028 1045 1060 1104 1118 1229 1232 1253
Spare C.-E.
     SME 678
Sparke A. M.
     Pravda 425
     Východoslovenské noviny 71/11
Speckmann W.
     Elektra 4 5
     Fakty 188
     Hlas ľudu 16 45 52 110 222 310 839 1111 2356 2508
     Horizont 19* 24 53 102
     Ľud 16 58 287
     Obzor 113
     Poddukelské noviny 38
     Práca 672 1003 1245 1257 1497 1756 1757
     Pravda 33 196 484
     SME 594 628 725 1099 1219
     Smena 112
     Technické noviny 62 130 196 217 281* 299 419 443 494 521 533 542 614
     Východoslovenské noviny 70/15 928
     Život 26
Spiess J.Y.
     Hlas ľudu 2085
Spirin A.
     Technické noviny 617
Spodin N. I.
     Východoslovenské noviny 69/48
von Spóner A.
     Hlas ľudu 506 748 1300
     Šport 19
     Pravda 1275 1298 3481 4319
     Československý šport 46
     SME 292 1059 1065 1085
     Technické noviny 353 354 357 359 360
Srazil F.
     Technické noviny 174
Stamma P.
     Šport 58
     Pravda 1770
Stančík V.
     Šport 580
     Smena 390 411
     Technické noviny 180
     Večerník 17
Stančo P.
     Východoslovenské noviny 77/24
Staňo M.
     Obzor 127
Stanovskij M. S.
     Východoslovenské noviny 69/42
Staudte H.
     Hlas ľudu 138
     Ľud 344
     Pravda 559 2437
     Technické noviny 220 237*
     Večerník 15
Staudte R.
     Šport 534
Stavrinides A.
     Pravda 312
     SME 507
Steif A.
     Horizont 56 112
Steiner P.
     SME 848
Steinitz W.
     Obzor 85
Steinweg R.
     Práca 1495
     SME 1078
Stepanov P.
     Hlas ľudu 496*
     Šport 470
Steudel T.
     Príroda a spoločnosť 36
     Technické noviny 237* 245 250
Stewart D.
     Hlas ľudu 42*
Stewart J.
     Pravda 3061* 3083*
Stimson J. F.
     Slovenský denník 9*
     SME 28* 29
     Život 51
Stocchi O.
     Ľud 9
     Šport 247
     Obzor 64
     Príroda a spoločnosť 5
     Práca 450 479 509 607 615 691 759 998
     Slovenský denník 191
     SME 231 550 743
     Technické noviny 157
     Východoslovenské noviny 65/11
Stojanov
     Práca 964*
Stojoski P.
     Šport 621
Stoliarov V.
     Hlas ľudu 842
     Práca 2047*
Sťopočkin A.
     Šport 595
Storoženko I.
     Hlas ľudu 2394 2403 2439 2577 2584
     Práca 1282 1309
     Pravda 1140 3530
     Slovenský denník 181
     SME 401
     Technické noviny 573
Stošić M.
     SME 66 1054
Strelcová Ľ.
     Obzor 55
     Poddukelské noviny 25 27
Strižak I.
     Hlas ľudu 1061
Strýček O.
     Hlas ľudu 77
     Obzor 92
     Pravda 388
     Smena 338 361 392 396
Strydom van J.
     Hlas ľudu 65
     Pravda 3122
     Východoslovenské noviny 69/20
Střešinka J.
     Pravda 745
Stubbs A. G.
     Východoslovenské noviny 59/04
Subotić M.
     Hlas ľudu 1733 1809 1944 1945
     Práca 1132
     Slovenský denník 73
     SME 1207
Subrahmanyam S.
     Hlas ľudu 635*
     Technické noviny 103*
Sučkov V.
     Technické noviny 620
Suchá R.
     Smena 323
Suchár K.
     Pravda 689 1245
     Východoslovenské noviny 72/17 73/17 73/39 73/40 74/05 74/15 876 895 916
Sucharev K. K.
     Poddukelské noviny 120
Suchodolski W.
     Hlas ľudu 705 2444
     Východoslovenské noviny 67/24
Sukovský I.
     Pravda 195 246 290 386 389
     Východoslovenské noviny 67/37 67/41 68/02 68/03 68/28 70/46
Sumbaťan K.
     SME 206*
Sunyer J.
     Technické noviny 500
Surkov R.
     SME 615
Surkov V.
     SME 1188
Susa M.
     Pravda 1027 1381 1487 1573
Suškov J. A.
     Šport 223
     Obzor 79
     Pravda 938* 1132
     Smer 148 155 167 176 199
     Technické noviny 540* 599
Sütterlin G.
     Obzor 7
Suvorov J.D.
     Hlas ľudu 577
Svebjavskij A.
     Hlas ľudu 1512
Svedberg J.
     Hlas ľudu 732 1766
     Obzor 166
Svetiľskij A.
     Hlas ľudu 843* 994* 1092 1196 1399
     Východoslovenské noviny 1208*
Svetlík I.
     Pravda 1697 1734* 2344
Svetlík S.
     Pravda 1344 1499 1734* 2340
Svetoň Ľ.
     Pravda 1505
Sviatov G. M.
     SME 1199
Svítek M.
     Hlas ľudu 395 402 404 408 412 414 416 431 447 465 554 563 620 713 812
     Šport 81
     Pravda 605 618 644 668 737 777 786 795 835 845 854 897 898 916 1019
  1022 1112 1124 1311 1316 1336 1367 1371 1698 1716 1804 1879 3656 3667 3676
  3688 3722 3772 3847 4012 4023 4072* 4229* 4237 4282* 4294* 4349* 4406* 4429* 4460*
  4481* 4504*
     SME 118 624 829 940 1003
     Športový spravodaj, Bardejov 31
     Technické noviny 170
     Večerník 66
     Východoslovenské noviny 1105 1128 1178
     Žilinský večerník 4
Svoboda J.
     Pravda 1391 1515
Svoboda R.
     Hlas ľudu 1834 1984
     Šport 400
     Obrana ľudu 16
     Práca 141 147 154 156 158 159 167 171 176 177 186
Svocák M.
     Smena 102
Svozil F.
     Východoslovenské noviny 857
Svozílek D.
     Práca 392 441
Svrček M.
     Pravda 1366 1375 1449 1705 1909 3546 3735* 4163*
     Východoslovenské noviny 954 962 976 1136
Swane J. A. W.
     Horizont 10
     Východoslovenské noviny 68/38 1201
Sýč M.
     Hlas ľudu 247
     Pravda 474
Syčev S.
     Hlas ľudu 2055
Syčev V.
     SME 275
Sydenham C.
     Šport 275
     Technické noviny 476*
Sýkora M.
     Pravda 138
Syrůček P.
     SME 897
     Smena 340 345 354
Szakál Š.
     Smena 157 235 274
Szakáll F.
     Ľud 171
     Šport 537
     Pravda 206
Szász L.
     Pravda 2
     SME 1203
Székely Š.
     Smena 222
Szentgyörgyi E.
     Horizont 106
     SME 1053 1166
Szerencsics A.
     Hlas ľudu 445
Szöghy J.
     Hlas ľudu 636 646 1040 1125 1126 1359 1485
     Ľud 87 128 249
     Poddukelské noviny 173
     Práca 395 402 619 646 818 828
     Pravda 2714
     Podtatranské noviny 15
     Smena 50 54 54 118
     Technické noviny 88
     Východoslovenské noviny 65/23
Szwedowski L.
     Hlas ľudu 80 208 427 437 2251
     Ľud 125
     Práca 915 1566
     Pravda 373
     Slovenský denník 31 83
     SME 1195
     Smena 230
     Smer 97
Šablinskij M.
     Hlas ľudu 823 1001
Šajgarovski S.
     Hlas ľudu 2187 2188 2219 2274 2305
     Práca 1118 1128 1144
Šaláta V.
     Smena 165 229
Šankar Ram N.
     SME 240
Šaňšin V.
     Hlas ľudu 918 1129 1182 1202 1343 1370 1578 1579 1689 1709* 1854* 1855 1964* 2016 2039
  2064 2129 2130* 2271 2283* 2284 2303 2304* 2455 2463* 2489* 2549 2551 2681
     Šport 487
     Práca 1154* 1192* 1424* 1600 1624 1639 1648 1658 1894 1984
     Pravda 2635 2636* 2661* 2814* 3004* 3187* 3276 3407 3451*
     Slovenský denník 61 159* 215
     SME 566 782* 793
     Technické noviny 532 622*
Šapovalov E.I.
     Hlas ľudu 624 730
Šarčišin N. P.
     SME 837*
Šárközy L.
     Pravda 1639 1643 1712 1750 1821 2128
Šastrí T.
     SME 600
Šatník J.
     Pravda 1667
     Východoslovenské noviny 1148
Šavelová K.
     Východoslovenské noviny 75/39
Šavyrin V. M.
     Hlas ľudu 305 569 868* 943* 1099* 1539*
     Šport 490
     Práca 1793 1814* 1885 1974* 1975
     SME 311* 325
     Športový spravodaj, Bardejov 27*
     Technické noviny 585*
Šedej S.
     Hlas ľudu 106 146* 150* 155 157 335 638 745* 830* 858* 974* 1088* 1138* 1225 1295*
  1420* 1447 1605 1641* 1652 1717 1917 2069* 2082
     Poddukelské noviny 76
     Práca 1196*
     Pravda 234* 560* 992 1216* 2837
     Športový spravodaj, Bardejov 28
     Technické noviny 552
Šefc J.
     Šport 506
     Pravda 1630
     Československý šport 5
     Večerník 57
Šejnin A.
     Obrana ľudu 106
Šeliga M.
     Pravda 564 574 590 610 638 661
     Východoslovenské noviny 73/03 73/12 73/18 73/34 73/35 73/43
Šemrinec M.
     Šport 558
     Práca 2043 2072
     Pravda 2242 2264 3365 3370 3387 3394 3402 3405 3410 3416 3422 3428 3434 3440 3447
  3454 3462 3465 3485 3504 3511 3518 3535 3538 3552 3575 3584 3594 3599 3606
  3620 3629 3639 3651 3666 3677 3689 3708 3723 3737 3751 3754 3780 3794 3805
  3816 3829 3845 3853 3862 3871 3877 3907 3922 3935 3953 3964 3970 3997 4009
  4022 4034 4041 4062 4075 4087 4094 4107 4116 4135 4143 4153 4181 4198 4209
  4225 4238 4250 4265 4274 4293 4306 4313* 4344 4370 4384 4443 4458
     Východoslovenské noviny 1298 1307 1347
Šepeľa F.
     Pravda 2355 2358
Ševc I.
     Smena 186
Ševčík J.
     Obzor 70
     Poddukelské noviny 88
     Technické noviny 678*
     Východoslovenské noviny 1014
Šif V.
     Šport 417
     Práca 528* 931*
     Pravda 498*
Šiffmann I. A.
     Život 22
Šifman J.
     Východoslovenské noviny 63/14
Šifrin S. Ľ.
     Práca 919 975
Šilhán J.
     Smena 335
Šilkov V.L.
     Ľud 169
Šiľnikov V.
     Šport 491
Šimko F.
     Pravda 3664 3706 3720 3741* 3763 3776*
     Východoslovenské noviny 76/32 742
Šimora D.
     Hlas ľudu 710* 751*
     Šport 138
     Pravda 648 762 778 1084 1356 1552* 1813 2191
Šindelář M.
     Fakty 192
     Hlas ľudu 504
     Obzor 59
Šindler I.
     Práca 389 427 438 451 464 542 792 803 823 890
     Smena 83 178 199
     Smer 137
Šinkarenko G.
     Práca 1908* 1932*
Širáň Ľ.
     Šport 104
     Pravda 598 617 643 669 738 766 791 843 889 894 966 967 1975 2862* 2941
  3126 3271
     SME 221* 437 518
     Technické noviny 108
     Večerník 42
Širiajev A. K.
     Východoslovenské noviny 65/05
Škrobian M.
     Pravda 697 906 1191
     Východoslovenské noviny 77/21
Škultéty Š.
     Pravda 2076 2260
Šmaliková E.
     Poddukelské noviny 11
Šmatov V.
     SME 627
Šoltýs P.
     Pravda 3768 3784
Šošin A.
     Šport 422
     SME 92
Šošorin V.
     Práca 1949
Špánik D.
     Pravda 759 891
     Večerník 76
Špik P.
     Pravda 3255 3282
Šramo Ľ.
     Pravda 1841
Štambuk S.
     Horizont 81
     SME 1222
     Východoslovenské noviny 62/22*
Štangová A.
     SME 1137*
Šťastný J.
     Hlas ľudu 490 558 587 993
     Šport 102
     Práca 1569
     Pravda 602 634 653 712 736 751 790 868 917 1003 1152 1244 1351 1877 1897
  1969 2007 2132 2811 2858 3002 3275 4304 4355 4397 4503
     SME 1176
     Štart 13
     Technické noviny 146 348
     Večerník 44
Šteis I.
     Pravda 2147*
Šteis R.
     Šport 165
     Práca 381 585
     Československý šport 128
     Technické noviny 135
     Večerník 51
Štěpán L.
     Šport 325
     SME 264
Štípa B.
     Východoslovenské noviny 61/10
Štrba F.
     Smena 73
     Československý šport 23
Štulrajter M.
     Pravda 676
Štúň J.
     Šport 375
     Pravda 335 354 1388 1607 1654 1674 1774 1933 3613 3626 3655 3714 3728 3781 3791
  3824 3841 3961 3968 3973 4213 4219* 4230 4240 4255 4269* 4295 4314 4329 4338
  4351
     SME 1190
     Večerník 62
     Východoslovenské noviny 68/15 1013 1122 1139
Šturc J.
     Práca 817 898*
Štvrtecká J.
     Pravda 677
Šuhajda S.
     Hlas ľudu 1396 1410 1519 1564 1591
     Pravda 1534 1570 1592 1629* 1784 1790 2130
     Východoslovenské noviny 1055 1068*
Šulc J.
     Šport 208
     Práca 118 942
     Pravda 51
Šumarin V.
     SME 703 814* 827 863 1172
Šumný M.
     Hlas ľudu 998 1063 1873 1999
     Pravda 1166 1221 1347* 1829 2014 2122 2291
     Podtatranské noviny 58
Šumov I.S.
     Ľud 254 261
Šusták L.
     Smena 387
Šusták R.
     Pravda 116 627 780
     Smena 328
     Večerník 79
Šušlík Z.
     Smena 72 279
Šutara J.
     Hlas ľudu 112
     Horizont 76
     Poddukelské noviny 17
     Pravda 247 254 265 279 343 353 357 494 569
     SME 806
Šutera Z.
     Pravda 1904
Švantner D.
     Smena 370 404
Švarc J.
     Poddukelské noviny 9*
     Východoslovenské noviny 74/19* 74/21 74/27 74/34 74/40 75/03 819
Švec L.
     Smena 376
Švehla Ľ.
     Pravda 141