Vzad << >> Vpred

ŠACH

(21.10.2010)


Skladba č. 3802 – originál

Ladislav Salai, Martin a

Emil Klemanič, Pezinok

Mat 2. ťahom (12–10)Práve prebieha svetový kongres kompozičného šachu

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb4 Dg3 Ve2 Vg6 Se8 Ja5 Je5 Pb2 c6 e7 f7 g4 (12), č. Kd5 Vf8 Vg1 Sa2 Jb8 Jh2 Pa6 c7 d4 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Keby začínal čierny, vyšli by varianty 1...Sb1, d3, J:g4(Jf3), Vg8, V:f7, J:c6+ 2.Db3, D:d3, Df3, f:g8D, S:f7, S:c6 mat – ako sa to zmení po úvodníku? Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. Prosíme riešiteľov, aby pri riešení uvádzali aj svoju úplnú poštovú adresu.

Riešenie skladby č. 3799 (Hudák): I. 1.K:f6 Sd4+ 2.Kf7 Sd5 mat. II. 1.Jf7 Sc8 2.d6 Vf5 mat. Dva modelové maty. – Vypísanú odmenu vyhráva Mgr. Ľudmila Páleníková, Podzámska 13, 920 01 Hlohovec.

● Z predbežného výsledku šachovej skladateľskej súťaže Pravda 2006-2007 bola navyše pre predchodcu vylúčená dvojťažka č 3570 (I. cena) V dôsledku toho skladby, ktorým rozhodca pôvodne udelil II.-III. cenu ex aequo, získavajú I.-II. cenu ex aequo. Definitívny výsledok je uverejnený na internetovej stránke www.rubriky.net.

● V tomto týždni sa koná na gréckom ostrove Kréta 53. svetový kongres kompozičného šachu. Na programe sú medzi iným aj voľby prezidenta medzinárodnej organizácie na ďalšie štvorročné obdobie. Na majstrovstvách sveta v riešení sa zúčastňuje družstvo Slovenska v zložení M. Kolčák, Ľ. Širáň a J. Lörinc. (kh)


Vzad << >> Vpred