Vzad << >> Vpred

ŠACH

(25.10.2012)


Skladba č. 3909 – originál

Vladimír Schlosser, Prešov

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešenia (7–8)Najlepší európsky klub sídli v Azerbajdžane

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg8 Sg6 Jf3 Jf8 Pa2 d5 h2 (7), č. Kc4 Dg5 Vc8 Vd8 Sa4 Pc3 e2 e6 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.De3 Sh7 2.Se8 Jg6 3.Kd3 Jge5 mat. Ostatné dve riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3905 (Klemanič): I. 1.Ke6 Vc2 2.Kf5 Vc6 mat, II. 1.Kd7 Sc2 2.Kc6 Sf5 mat, III. 1.Kf7 Vc6 2.Se7 Sg6 mat, IV. 1.Ve8 Sf5 2.Vgf8 Vc7 mat. Zaujímavé analógie vo dvoch dvojiciach riešení. – Vypísanú odmenu vyhráva Milan Nemček, Švermova 5, 038 61 Vrútky.

● Tohtoročný Pohár európskych klubov sa hral v izraelskom Eilate. V "otvorenej" súťaži zvíťazil (po siedmich kolách) "Socar Azerbajdžan" (12 bodov za zápasy, 32 za partie) pred "Petrohradskou šachovou federáciou" (12–29,5) a "ŠSM–64 Moskva" (11–28). Medzi ženskými klubmi bol prvý "Šachový krúžok Monte Carlo" s plným počtom 14 bodov. Treba však uviesť, že družstvá boli azda ešte "miešanejšie" ako v súčasnom futbale. Napríklad zostava Socara bola Radžabov, Mameďarov (obaja Azer.), Topalov (Bul.), Griščuk (Rus.), Kamsky (USA) a Sutovsky (Izr.)! Na súťaži sa zúčastnilo 34 mužských a 8 ženských družstiev (bez slovenských). (kh)


Vzad << >> Vpred