Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(18.1.2013)Skladba č. 621Petre Stojoski

II. cena

Mat 1988 (verzia 2000)

Pomocný mat 2. ťahom

b) Jh5 na e7, c) Jh5 na c4 (4–14)Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kb5 Vf4 Sh7 Jh5 (4), č. Kd3 Dh6 Vc2 Vf5 Sf8 Sh3 Jg6 Jh8 Pb6 b7 d2 d5 e2 e4 (14), b) Jh5 premiestniť na e7, c) Jh5 na c4; vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom.

Macedónsky šachový skladateľ Petre Stojoski sa narodil 6. júna 1951 a svoju prvotinu uverejnil až ako 36-ročný. Dosiaľ publikoval vyše 220 skladieb, najmä strategických pomocných matov, predovšetkým dvojťahových. V skladateľských súťažiach získal mnoho vyznamenaní (vrátane desiatok cien), v Albumoch FIDE dosiahol 9 bodov (do r. 2009). Je jeden zo stálych spolupracovníkov časopisu Orbit.

Riešenie skladby: a) 1.e3 Vc4 2.Vg5 Jf4 mat, b) 1.Vg5 Jc6 2.Je7 Vf3 mat, c) 1.Je7 Kb4 2.e3 Je5 mat. Tretinová väzba na diagonále h7-d3, cyklus čiernych ťahov a zacláňania čiernych línií.


Vzad <<  >> Vpred