Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.12.2012)Skladba č. 620Ján Jurčo

Pravda 31.5.1974

Mat 2. ťahom (6–4)Kontrolná notácia diagramu: b. Ke7 Dc1 Pb4 d3 e2 g3 (6), č. Ke5 Pd5 e3 f6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Ján Jurčo sa narodil 8. apríla 1956 v Liptovskom Mikuláši, ale trvalé bydlisko má stále vo Važci. Povolaním je geodet. Prvotinu uverejnil v roku 1973 v Pravde a jeho doterajšiu tvorbu predstavuje 56 skladieb, z toho 16 dvojťažiek, 5 trojťažiek, 1 mnohoťažka, 6 štúdií, 20 pomocných matov, 1 samomat a 7 iných skladieb. V skladateľských súťažiach získal 16 vyznamenaní, v Albumoch česko-slovenských skladieb umiestnil 6 problémov. Bol čs. vedúcim oddelenia exoskladieb v 2. svetovej súťaži kompozičného šachu (WCCT) v roku 1981.

Riešenie skladby: Zdanlivé hry 1...d4 2.Dc5 mat, 1...f5 2.D:e3 mat, riešenie 1.Dh1 tempo 1...d4 2.De4 mat, 1...f5 2.Dh8 mat, 1...Kd4 2.Da1 mat, 1...Kf5 2.Dh5 mat. Pekná začiatočnícka dvojťažka so zámenou dvoch matov.


Vzad <<  >> Vpred