Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(5.2.2000)


Skladba č. 22Štefan Sovík

II. cena

Smena 1965

(Album FIDE 1965-1967)

Mat 2. ťahom (12–2)

b) Jd1 na c8Zlaté knihy kompozičného šachu – takto vzletne sa zvyknú nazývať Albumy FIDE. Ide síce o oficiálne zbierky šachových skladieb, vybraných trojicami medzinárodných rozhodcov v ôsmich oddeleniach, ale ich hlavnou ideou je prezentovať to najlepšie a najkrajšie, čo sa v kompozičnom šachu dosiahlo za príslušné trojročné obdobia. Pokiaľ ide o "športové" výsledky našich skladateľov, súčasné poradie (do r. 1991) je takéto: J. Valuška 30,5 skladby, J. Brabec 26, P. Gvozdják 24,8, Š. Sovík 20,5, I. Kiss 18,5, A. Pituk 18,2, Z. Labai 16,5, K. Mlynka 16, R. Réti 15, Ľ. Lačný a B. Formánek po 14 atď. V tomto roku sa očakáva vydanie Albumu FIDE 1992-1994 a už z predbežných výsledkov možno usúdiť, že takmer iste ďalší traja slovenskí autori dosiahnu vytúžených 25 bodov, čo znamená titul medzinárodného majstra...

Kontrolná notácia: a) b. Ke8 Dd7 Jd1 Je2 Pa4 b6 c3 d6 e7 g2 g3 g4 (12), č. Kd5 Pg5 (2), b) jazdca d1 premiestniť na c8; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 21 (Meredith): 1.Dh8! hrozí 2.Dh7 mat (čo vyjde aj po 1...K:d3), 1...J:d3 2.Dh1 mat, 1...S:d3 2.Da8 mat (1...J:f4, Jg3, Jd4 2.Dd4 mat). Námetom autora bolo vytvoriť dvojťažku, v ktorej biela dáma "vymetie" všetky štyri rohy šachovnice. Z hľadiska moderného kompozičného šachu by však bolo zaujímavé odstrániť Pf2: vtedy vzniká druhé riešenie 1.D:e1 s hrozbou 2.D:e2 mat a variantmi 1...K:d3 2.Db1 mat, 1...S:d3 2.Dh1 mat, teda zámena dvoch matov a zámena jednej obrany!


Vzad <<  >> Vpred