Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(12.2.2000)


Skladba č. 23Árpád Jakab

3. čestné uznanie

Good Companion 04/1922

Mat 2. ťahom (3–2)Slovenská literatúra o kompozičnom šachu je pomerne bohatá. Po prvej knihe B. Formánka s názvom 353 šachových problémov (z roku 1957) vyšlo okolo 25 publikácií venovaných výlučne, alebo aspoň významnou mierou, umeleckému odvetviu šachu. Z nich treba osobitne uviesť kolektívnu Šachovú terminológiu z roku 1968, Kompozičný šach na Slovensku od B. Formánka z roku 1984 a sériu malých monografií na rozličné témy (medzi nimi aj zbierky jednotlivých skladateľov – Pituka, Lačného, Formánka, Valušku, Salaia st., Brabca a Lehena). V kníhkupectvách ich síce nemajú, ale už v tomto roku sa situácia zrejme zlepší, pretože sa pripravuje vydanie veľkej knihy o cyklických zámenách (P. Gvozdják), zbierky štúdií M. Hlinku a výberu slovenských skladieb z rokov 1993–1998 (J. Brabec s kolektívom). Po rokoch sucha sa teda priaznivci kompozičného šachu majú na čo tešiť.

Miniatúrnu dvojťažku maďarského autora sme vybrali z populárnej brožúry Šach do vrecka, ktorá vyšla v roku 1963 v náklade 6000 kusov.

Kontrolná notácia: b. Kd3 Df6 Jc1 (3), č. Kb1 Pf7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Treba si však všimnúť, čo by sa stalo, keby začínal čierny. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 22 (Sovík): a) 1.Jd4 tempo (bez hrozby) 1...Kc4, Kc5, Ke5, Ke4 2.Db5, Dc6, De6, Df5 mat, b) 1.Jc1 tempo a po rovnakých obranách maty v poradí 2.Dc6, Db5, Df5, De6. Dvojnásobná recipročná zámena matov medzi dvojníkmi.


Vzad <<  >> Vpred