Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(26.1.2013)


Skladba č. 678Carl-Erik Spåre

The Problemist 1990

Mat 2. ťahom (3–4)

pozície b) c) d) v texteKontrolná notácia: a) b. Kc3 Dh8 Se1 (3), č. Kb1 Sa8 Pc6 e3 (4), b) premiestniť Se1 na a1, c) ďalej Kb1 na a2, d) ďalej Sa1 na a5; vo všetkých štyroch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 677 (Jeľcov): 1.Df5 hrozí 2.Vd:d3 mat, 1...Ke3 2.Vc:d3 mat, 1...K:c3 2.D:d3 mat, 1...Se4 2.Dc5 mat. Tri maty rozličnými figúrami na d3, navyše jeden mat s blokovaním poľa. (ff)


Vzad <<  >> Vpred