Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28.9.1995)


Nórsky šachový skladateľ Johan Scheel (26. 12. 1889 – 4. 12. 1958) zložil vyše 100 šachových skladieb. Špecializoval sa na trojťažky z oblasti českej školy úlohovej. V retrospektívnych Albumoch FIDE získal 20,5 bodu. Vydal zbierku vlastných skladieb (200 Schakopgaver, Kristiania 1924, náklad 650 výtlačkov). Trojťažka č. 38 sa riešila na tohoročných 19. majstrovstvách sveta v Turku a zo štvorice našich riešiteľov (Kolčák, Gvozdják, Širáň a Packa) ju s plným počtom bodov vyriešil iba Ľubomír Širáň a Ladislav Packa. Skladba obsahuje tri modelové maty, no v Turku sa bodovali všetky obrany, teda aj netematické. Sme zvedaví, za koľko minút sa vám ju podarí správne vyriešiť.

Riešenie skladby č. 30 (Loveday) z č. 31/95. 1.Sc1 b4 2.Vc2 Kf4 3.Vd4 mat. Vtipná núdzovka (M. Svrček ml., Vrútky). Jeden úvodník, jedna varianta a 150 rokov k tomu – to je história, ktorá vďaka anglickému misionárovi dala svetu peknú indickú tému (A. Kalita, Bratislava). Uvádza sa aj štvorťahová verzia (Malá šachová encyklopédie šachu, Praha 1989, str. 203–204), no má osem vedľajších riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Katarína Gužáková, Fraňa Kráľa 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves a miestny klub "Slovenský orol", Gymnázium Janka Kráľa, 953 00 Zlaté Moravce.

8. číslo slovenského šachového mesačníka ŠACHprofil prináša z pera Ladislava Salaia sen. v rubrike "Umenie na diagramoch" 9 z 11 dvojťažiek majstra FIDE Jána Valušku, ktoré sa umiestnili v Albume FIDE 1968–70. Zážitkom je čítať aj úryvok z knihy Andrej Golubev – Leonid Gutcajt: 744 partií Bobby Fischera. Môžete sa napríklad dozvedieť, že Bobby Fischer nečítal takmer žiadnu knihu a okrem šachového Informátora mal najradšej Tarzanové dobrodružstvá.

Ďalšie stretnutie priaznivcov bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční zajtra (29. 9.) od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia, pretože už ako obvykle sú na programe najmä novinky z oblasti kompozičného šachu.Skladba č. 38

Johan Scheel

IV. cena

Trollhättans SS 1932

Mat 3. ťahom (6–7)Kontrolná notácia: biely Ke7 Df7 Vb2 Sa1 Pe2 g3 (6), čierny Kd4 Sg1 Sg2 Pc7 d7 e4 g5 (7) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred