Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21.9.1995)


V tabuľke prvých 150–tich najúspešnejších skladateľov sveta urobil najväčší skok dopredu macedónsky šachový skladateľ a majster FIDE – Ing. Živko Janevski (nar. 4. 8. 1953), keď v Albume FIDE 1986–88 získal 18,5 bodu a posunul sa zo 130. miesta na 61. Za všetky Albumy FIDE dosiahol už 46,5 bodu a špecializuje sa na dvojťahové pomocné maty. Napísal dve knihy: "Antologija na makedonskiot problemski šach" (1987) a "Sovremeniot pomošen mat vo dva potega" (spolu s N. Stolevom, 1989). Dnešný dvojťahový pomocný mat č. 37 má tri riešenia, z ktorých vám prvé prezradíme (začína čierny a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom): 1.D:a5 Sf1 2.c4 S:c4 mat. Vašou úlohou je nájsť ďalšie dve riešenia.

Riešenie skladby č. 29 (Lehen) z č. 30/95. Zvodnosť 1.D:a5? hr. 2.Je3 mat, 1...Jb4 2.D:b4 mat, viazne na 1...Ve4! Zvodnosť 1.D:a7? hr. 2.J:a5 mat, 1...Jc5 2.D:c5 mat, viazne na 1...a1D! Zvodnosť 1.De5? hr. 2.De2 mat, 1...Jb4, Jc5, Jc3, Vd4 2.Je3, J:a5, D:c3, D:d4 mat, viazne na 1...V:g2! Rieši 1.De7 hr. 2.De2 mat, 1...Jb4, Jc5, Jc3, Vd4 2.Dc5, D:c5, Je3, J:a5 mat (1...V:g2 2.D:h4 mat). Takáto bohatá nádielka zámen všetkého druhu sa oveľa príjemnejšie vychutnáva, ako analyzuje – našťastie to urobil už rozhodca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba, v ktorej je obsiahnuté celé šachové umenie, no naviac dominuje hlboký cit a duch umelca (A. Kalita, Bratislava).

Brožúrku "Ľudo Lehen a kompozičný šach" s kresbičkou a podpisom autora dostane Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava a Bohumil Moravčík, Trieda Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

8. číslo mesačníka Český šach prináša z pera M. Dragouna správu z 19. majstrovstiev sveta v riešení šachových skladieb, ktoré sa konali vo fínskom Turku 25.–26. júla 1995. Uverejňuje tiež predbežný výsledok turnaja trojťažiek (rozhodca J. Křivohlávek) a mnohoťažiek (rozhodca V. Buňka) Šachového umenia a Šachovej skladby za rok 1994. Zaujímavá je tiež víťazná partia G. Kasparova s počítačovým programom Chess Genius, kde bol použitý najnovší 120 MHz model Pentia.Skladba č. 37

Živko Janevski

II. cena

Kotelec 1988

Pomocný mat 2. ťahom (6–14)

3 riešeniaKontrolná notácia: biely Kb8 Dc8 Va5 Vg5 Sb2 Sg2 (6), čierny Kd5 Dd2 Vd7 Vd8 Sh1 Jb7 Je5 Pa2 c5 d6 e4 e6 g3 g4 (14) – čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom (3 riešenia). Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred