Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23.11.1995)


Okrem zdanlivej, zvodnostnej a skutočnej fázy poznáme ešte takú fázu, v ktorej zmena medzi fázami nie je docielená iba prvým ťahom bieleho, ale aj ďalším prvkom, zvyčajne premiestnením jediného kameňa (premiestnenie viacerých kameňov je oveľa menej hodnotné a v mnohých turnajoch ani nie je dovolené). Takýmto skladbám hovoríme dvojčatá (podobne trojčatá, atď.). V prípade dvojčiat je to dvojica skladieb nepatrne sa odlišujúcich postavením, ale s podstatne odlišným riešením. Jedna pozícia z dvojčiat sa nazýva dvojník. Autorom dnešnej skladby č. 46 je mladý, ale zato už významný slovenský šachový skladateľ – Ing. arch. Peter Gvozdják (nar. 16. 11. 1965), ktorý minulý týždeň oslávil 30. výročie narodenia. Tematické sú úvodníky každého dvojníka a maty po obranách 1...e:d2, 1...Ke6 a 1...Ke4. Ak ich porovnáte, objavíte dvojnásobnú recipročnú zámenu (AB–BA a CD–DC). Táto dvojťažka bola po zásluhe zaradená aj do Albumu FIDE 1986–88.

Riešenie skladby č. 37 (Janevski) z č. 38/95. 1. riešenie: 1.D:a5 Sf1 2.c4 S:c4 mat. 2. riešenie: 1.D:g5 Va3 2.Sc4 Vd3 mat. 3. riešenie: 1.D:g2 V:g4 2.e3 Vd4 mat. Totálny cyklus troch tematických bielych kameňov, kde vždy iný viaže, matuje alebo je bratý (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nepozrel som si prvé riešenie a hľadal som tak naostro všetky tri. Dalo mi zabrať, kým som našiel prvé, potom to už bola analógia (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Mária Lichmanová, Štúrova 40, 066 01 Humenné a Ján Síkeli, Medvedzie 163/45–6, 027 44 Tvrdošín. Nemecký kompozičný dvojmesačník Die Schwalbe (vychádza nepretržite od roku 1924) vypísal memoriál H. D. Leissa v skladaní ortodoxných dvojťažiek. Prípustné sú maximálne tri skladby od jedného autora. Rozhodcom turnaja je nemecký šachový skladateľ Wieland Bruch. Skladby vyhotovené na diagramoch v dvoch exemplároch s presným riešením a adresou autora treba zasielať najneskôr do 31. decembra 1995 na adresu: Hemmo Axt, Heubergweg 2, 831 12 Frasdorf, Nemecko.Skladba č. 46

Peter Gvozdják

II. cena

"60" Macleod–Zappas 1988

Mat 2. ťahom (10–4)

a) diagram b) bJg1 na b6Kontrolná notácia: biely Kg8 Dh5 Va3 Ve2 Se5 Jd3 Jg1 Pd2 d6 g7 (10), čierny Kf5 Jg5 Pd4 e3 (4) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom (pozícia a) ako aj po preložení bJg1 na b6 (pozícia b). Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred