Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 5. 1986)


Problém č. 532

Valerij Šaňšin

5. čestné uznanie

Sächsische Zeitung 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh2 Da5 Ve5 Sg2 Jb2 Jb6 Pb4 c2 d2 d3 e7 f4 (12), č. Kd4 Vc8 Vf3 Sa2 Jc1 Pb5 e2 f5 h3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 526 vyhrávajú: Konštantín Dittel z Bánoviec nad Bebravou, Ján Nízky zo Žiliny a Ivan Provazník z Hodonína.

Riešenie problému č. 529 (Doukhan): Zdanlivé hry 1...d:e3, d:e5 2.Vh4, Df7 mat (1...Vf3 2.V:f3 mat), zvodnosti 1.Je5~? hrozí 2.Df7 mat, 1...Da7 2.J:d5 mat, 1...Vc8!, 1.J3g4? hrozí 2.Df7 mat, 1...Vc8 2.J:d3 mat, 1...Da7!, riešenie 1.Jf3 hrozí 2.Vf7 mat, 1...d:e3, V:f3 2.Df7, Vh4 mat. Zámena obrán kombinovaná s hrozbovými paradoxmi a doplnená "malými" zvodnosťami.

Najväčším prekvapením sovietskeho šampionátu v kompozičnom šachu bolo tretie miesto kirgizského skladateľa Valerij Šaňšina v oddelení dvojťažiek. Vo svojej najlepšej skladbe, ktorá získala 11 bodov, autor spracoval hrozbové antiparadoxy, zahŕňajúce zdanlivé hry 1...Vc4, Sc4 2.Vd5, c3 mat a zvodnosť 1.J2c4?


Vzad <<  >> Vpred