Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 5. 1986)


Problém č. 529

Gérard Doukhan

I. cena

The Problemist 1983/I

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kf8 De8 Vg7 Vh3 Sb4 Sh7 Je3 Je5 (8), č. Kf4 Da2 Vc3 Vf2 Sb8 Sh1 Pb2 d3 d4 d5 d6 g2 h5 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 523 vyhrávajú: Milan Borik z Bánoviec nad Bebravou, Zdenko Obadal z Pukanca a Juraj Kersten z Bratislavy.

Riešenie problému č. 526 (Kiss): Zvodnosti 1.Jb7?, 1.Sf1?, 1.Vde1? hrozí 2.D:c5, V:e4, Sc3 mat, 1...Ke5!, e:d3!, J:e3! a ďalej 1.b4?, 1.Jf4?, 1.Vg3? hrozí 2.D:c5, V:e4, Sc3 mat, 1...J:e3!, Ke5!, e:d3!, riešenie 1.e7 hrozí 2.D:f6 mat, 1...Ke5, e:d3, J:e3 2.D:c5, Ve4, Sc3 mat. Duchaplná "cyklická zámena vyvrátení" v rámci hrozbových paradoxov a antiparadoxov, jedna z najoriginálnejších dvojťažiek posledných rokov.

Francúzsko je krajinou, kde vychádzajú tri kompozičné časopisy. Nie je preto div, že sa aj stále častejšie presadzuje v medzinárodných skladateľských súťažiach. Jednu z francúzskych dvojťažiek ovenčených prvou cenou v súťaži anglického časopisu, vidíme na diagrame. Obsahuje zdanlivé hry po 1...d:e3, d:e5 (V:f3) a pri hľadaní riešenia treba skúšať ťahy jazdcov...


Vzad <<  >> Vpred