Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 4. 1986)


Problém č. 528

Nikolaj Dolginovič

I. cena

Freie Presse 1985

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pf3 na h5 c) Pf3 na g6Kontrolná notácia: b. Kc7 Vd6 Sa6 Jd5 Pa3 e3 (6), č. Kc5 Vg7 Vh4 Sd1 Pc4 d7 f3 (h5, g6) (7), biely začne a dá mat druhým ťahom (v pozíciách a, b, c). Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 525 (Bannyj): Zvodnosť 1.De5? hrozí 2.Db2 mat, 1...d4, d:c4 2.Vb6, Se3 mat, 1...Ve2!, riešenie 1.Se3 hrozí 2.Vb6 mat, 1...d4, J:e3 2.De5, Db2 mat. Originálne striedanie úvodníka, hrozby a dvoch variantových matov. Oblasť, v ktorej je zrejme ešte dosť bielych miest.

Naši šachoví skladatelia sa často uplatňujú aj ako rozhodcovia kompozičných súťaží a pokiaľ ide o súťaž zahraničnú, možno to pokladať za formu medzinárodného úspechu. Jedným z našich najzamestnanejších rozhodcov je majster športu Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec. Dosiaľ rozhodoval už okolo 20 turnajov a zatiaľ na posledy v časopise NDR Freie Presse. Na ukážku prinášame zaujímavú trojníkovú dvojťažku sovietskeho autora, ktorej udelil prvú cenu.


Vzad <<  >> Vpred