Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 5. 1986)


Problém č. 531

Valentin Rudenko a Viktor Čepižnyj

I. cena

Mem. Lošinského 1981

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg5 Db4 Vd7 Ve4 Se5 Sh1 Jf7 Jg7 (8), č. Kc6 Vc3 Vc8 Sa1 Sa2 Jb8 Pc4 c7 g3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 525 vyhrávajú: Bedrich Ďuriš z Istebného, Milan Chovanec z Považszkej Bystrice a Martin Mikušiak zo Žiliny.

Riešenie problému č. 528 (Dolginovič): 1.Jb6? Vh5!, 1.Jc3? Vg5!, 1.Jf6 hrozí 2.Vd5 mat, 1...Vh5, Vg5 2.Je4, J:d7 mat, b) (Pf3 na h5) 1.Jc3? Vg5!, 1.Jf6? Sf3!, 1.Jb6 Vg5, Sf3 2.J:d7, Ja4 mat, c) (Pf3 na g6) 1.Jf6? Sf3!, 1.Jb6? Vh5!, 1.Jc3 Sf3, Vh5 2.Ja4, Je4 mat. Konštrukčne dokonalá, ale príliš "akademická" skladba.

Majstrovstvá Sovietskeho zväzu v skladaní dvojťažiek za roky 1981 a 1982 sa skončili úspechom známej dvojice Viktor Čepižnyj (Moskva) – Valentín Rudenko (Dnepropetrovsk): prvý dosiahol 44 bodov, druhý 42, ale navyše maximálny počet 13 bodov (z 15–bodovej stupnice) získala ich spoločná dvojťažka. Je to dielo síce nie vyslovene "moderné", ale z každej stránky perfektné, pôsobivé a krásne, v ktorom do obsahu patria zdanlivé hry po 1...K:d7, J:d7 a zvodnosť 1.Sd4?...


Vzad <<  >> Vpred