Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13. 5. 1986)


Problém č. 530

Wilhelm Massmann

Basler Nachrichten 1954

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke3 Va3 Sc1 (3 kamene), čierny Ke1 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 524 vyhrávajú: Marian Červenka z Bratislavy, Jozef Drlička z Piešťan a Šimon Záhorský z Levíc.

Riešenie problému č. 527 (Klaeger): 1.Kc3 Ka5 2.Vh6 Ka4 3.Va6 mat, 1...Ka3 2.Vh2 Ka4 3.Va2 mat. V podstate ten istý modelový mat, ale s echovým "odstavením" čierneho kráľa.

Elegantnejšie varianty s daným materiálom sa podarili známemu spolkovonemeckému šachovému skladateľovi Wilhelmovi Massmannovi (6. 7. 1895 – 17. 12. 1974) – v jeho trojťažke sa analógia predlžuje až do matu.

* 17. apríla t. r. sa uskutočnilo dvesté stretnutie bratislavských šachových skladateľov a riešiteľov v rámci krúžku kompozičného šachu, ktorý pracuje pri ObKaSS II. a schádza sa každý tretí štvrtok v Dome kultúry Ružinov. Najbližšie stretnutia budú 8. mája a 29. mája t. r. – vždy od 18. do 21. hodiny v miestnosti č. 216.


Vzad <<  >> Vpred