Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 4. 1986)


Problém č. 527

K. M. Klaeger

Wormaer Zeitung 1964

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb2 Vh3 Sf1 (3 kamene), čierny Ka4 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 521 a 522 vyhrávajú: Ľubomír Abaffy z Prievidze, Jozef Csipes z Komárna, Ján Svrček z Kysuckého Nového Mesta, Dionýz Alexy z Popradu, Rudolf Kampt zo Žiliny a Róbert Ondrejkovič z Bratislavy.

Riešenie problému č. 524 (Mortensen): a) 1.Kc2 K:a2 2.Va4 mat, pričom posledný ťah čierneho (ktorým vznikla pozícia) bol Kb1–a1 s predchádzajúcim Sb3–a2+; b) v tomto postavení posledný ťah čierneho neexistuje, a tak (podľa kódexu) najprv ťahá čierny 0...K:a2 až potom dá biely mat druhým ťahom 1.Kc2 Ka1 2.Va3 mat. Duchaplná malá "detektívka".

Aj v trojťažkách sa prejavuje istá strnulosť tohto materiálu (bielej veže so strelcom) a prevažujú jednovariantové úlohy, i keď niekedy s vtipnou pointou. Spomedzi dvojvariantových vynikajú dve skladby, z ktorých dnes uverejňujeme echovku málo známeho spolkovonemeckého autora.


Vzad <<  >> Vpred