Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 3. 1986)


Problém č. 524

Jan Mortensen

Diagramme und Figuren 1967

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Vb4 na b3Kontrolná notácia: a) biely Kc3 Vb4 Sa2 (3 kamene), čierny Ka1 (1 kameň), b) po premiestnení Vb4 na b3, v oboch pozíciách biely dá mat druhým ťahom. Riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenia problémov č. 517 a 518 vyhrávajú: Peter Gál z Veľkej Mače, okr. Galanta, Jaroslav Malinka z Mariánskych Lázní, Milan Nemček z Vrútok, Peter Jarábek z Komjatíc, Jaroslav Kocmál z Vlčkoviec a František Vítek z Považskej Bystrice.

Riešenie problému č. 521 (Speckmann): 1.Vf4 Ka2 2.Va4 mat, 1.Se6 Kb1 2.Vf1 mat. Veľmi jednoduché a predsa pekné.

Azda najdôvtipnejší "trik" s týmto materiálom (biela veža a strelec) sa podaril známemu dánskemu šachovému skladateľovi Janovi Mortensenovi (nar. 13. 11. 1932) vo dvojťažke na dnešnom diagrame, vlastne ani nie tak na diagrame ako vo dvojníku po premiestnení veže. Kto chce obe pozície rozriešiť, musí najprv zistiť, čo predchádzalo, aký bol posledný ťah. Z takých detektívnych, ale nie náročných úvah potom vyplynie, ako treba pokračovať. Problém teda nepatrí do oblasti dvojťažiek, ale medzi tzv. retrográdne úlohy – a my sme zvedaví, ako si s ním poradia naši riešitelia.


Vzad <<  >> Vpred