Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 4. 1986)


Problém č. 526

Ivan Kiss

II. cena

Thèmes 64 1983

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka7 Db6 Vd1 Ve3 Sd2 Sg2 Jd8 Jh3 Pa5 b2 c4 d3 e6 (13), č. Kd4 Se8 Jc5 Jf5 Pe4 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 520 vyhrávajú: Jozef Fudala zo Spišskej Novej Vsi, Ján Krivoš–Belluš z Košíc a Peter Mojžiš z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 523 (Zappas): Zdanlivé hry 1...c5, Je6, Jc4, Vd4, Dc6, Jbd7 2.De4, Vf5, D:c4, V:d4, Df5, Dc4 mat, riešenie 1.Sd4 hrozí 2.Dc5 mat a po rovnakých obranách idú maty v poradí 2.Vd6, S:e6, De4, Vf5, D:c6, Da2 mat. Zámena 6 matov spojená so zámenou 2 obrán: rekordný komplex, umožnený mimoriadne obsažným úvodníkom.

Taktiež rekordný námet, ale z celkom iného a modernejšieho "cesta" stvárnil náš úspešný Ivan Kiss v druhej cene francúzskeho štvrťročníka. Pre celkové pochopenie obsahu je nevyhnutné prebrať tých šesť zvodností, v ktorých sa vyskytujú hrozby 2.D:c5, V:e4, Sc3 mat a všimnúť si, ako ich vyvrátenia súvisia s variantmi riešenia. A. Dombrovskis pri komentovaní tejto dvojťažky vo svojej rubrike rižských Šachmatov použil slovo grandiózna...


Vzad <<  >> Vpred