Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 7. 1986)


Problém č. 535

Zoltán Labai

Pochvalná zmienka

Tipográfia 1983

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc7 Da7 Vd8 Ve8 Sd2 Sd3 Jd5 Jf8 Pg3 (9), č. Ke5 Df1 Vc1 Vf2 Sh3 Ja5 Jd4 Pb3 b5 c5 c6 e2 e6 f6 h7 (15), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 529 vyhrávajú: Anton Cyprich z Považskej Bystrice, Helena Kastelovičová z Dolného Kubína a Juraj Lištiak z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 532 (Šaňšin): Zdanlivé hry 1...Vc4, Sc4 2.Vd5, c3 mat, zvodnosť 1.J2c4? hrozí len 2.Vd5 mat, 1...S:c4, J:d3 2.Da1, c3 mat, 1...Vc5!, riešenie 1.J6c4 hrozí len 2.c3 mat, 1...V:c4, V:d3 2.Dd8, Vd5 mat. Výborná skladba s ukážkovým predvedením témy hrozbových antiparadoxov, kombinovanej so zámenou obrán a matov.

Najúspešnejší slovenský šachový skladateľ roku 1985, majster športu Zoltán Labai z Milanoviec, tvorí zväčša v zime, ale vyznamenania na turnajoch získava po celý rok. Dnes predstavujeme jeho úspešnú dvojťažku z maďarskej súťaže na tému pokusov: treba si správne vybrať spomedzi viacerých ťahov jazdca...


Vzad <<  >> Vpred