Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 7. 1986)


Problém č. 536

Gleb Zachoďakin

Zvláštna cena

"Myllyniemi 50" 1980

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Ke4 na f4Kontrolná notácia: biely Ke4 De6 Ja2 (3 kamene), čierny Kb1 Pb2 (2 kamene), druhá pozícia vznikne premiestnením bieleho kráľa na f4, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie a) aj b) pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 530 vyhrávajú: Vladimír Fábry zo Zvolena, Vincent Janošťák z Bratislavy a Zdenko Obadal z Pukanca.

Riešenie problému č. 533 (Speckmann): 1.Kc4 Kb2 2.Sd3! Ka~ 3.Kc3 Ka1 4.Va8 mat, 2...Kc1 3.Kc3 Kd1 4.Vh1 mat. Echové modelové maty.

V rámci nášho "subseriálu" mikrotúrok sme uverejnili už niekoľko desiatok týchto drobností (žiaľ, niekedy až priveľmi jednoduchých), je preto načase vrátiť sa k mnohoročným miniatúrkovým tradíciám. Zatiaľ pridávame iba jeden kameň a našim riešiteľom predkladáme dvojníkovú dvojťažku známeho sovietskeho skladateľa úloh i štúdií Gleba Nikolajeviča Zachoďakina (1912–1982), povolaním spojárskeho inžiniera.


Vzad <<  >> Vpred