Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 8. 1986)


Problém č. 537

Jurij Antonov a S. Lodkoritov

3. miesto Súťaž 7 miest 1985

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb7 Db2 Vg3 Sb1 Sh4 Je6 Jf8 Pe4 g4 (9), č. Ke5 Sh8 Pb4 c3 d5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 531 vyhrávajú: Ján Cibulka z Nového Mesta nad Váhom, Drahoš Konder z Banskej Bystrice a Ján Vrábel z Chtelnice.

Riešenie problému č. 534 (Wiedenhoff): Zdanlivé hry 1...K:d3, g5 2.De4, d4 mat, pokusy 1.De4? hrozí 2.d4 mat, 1...g5!, 1.d4? hrozí 2.De4 mat, 1...K:d3!, riešenie 1.Df1 hrozí 2.Db1 mat, 1...K:d3, g5 2.Jd4, Dd1 mat. Zaujímavé spojenie úvodníkových tém s hrozbovými paradoxmi a zámenou matov.

Na postupnom "vyčerpávaní" tejto tematiky (ktorej sa niekedy hovorí aj zámena funkcií ťahov) pracujú najmä sovietski šachoví skladatelia. Výbornou stimuláciou bol tu najmä turnaj, o ktorom sme písali pri probléme č. 525. Aj na ďalších miestach výsledku turnaja možno objaviť veľmi originálne a pozoruhodné skladby, ale aj mená dosiaľ málo známych autorov. Dvojťažka z tretieho miesta obsahuje zvodnosť 1.Vd3? s hrozbou 2.V:d5 mat a variantom 1...d:e4 2.Dh2 mat (a vyvrátením 1...d4!). V riešení sa ťahy Vd3 a Dh2 vyskytujú opäť, ale "na inom mieste"...


Vzad <<  >> Vpred